लोकमान्य टिळक टर्मिनसवर श्रमिक रेल्वेने आपल्या घरी जाण्यासाठी रांगेत उभे असलेले कामगार
लोकमान्य टिळक टर्मिनसवर श्रमिक रेल्वेने आपल्या घरी जाण्यासाठी रांगेत उभे असलेले कामगार
गोवंडीमध्ये नालेसफाईचे काम करणारे कामगार
गोवंडीमध्ये नालेसफाईचे काम करणारे कामगार
लोकमान्य टिळक टर्मिनसवर श्रमिक रेल्वेने आपल्या घरी जाण्यासाठी रांगेत उभे असलेले कामगार
फोटो
लोकमान्य टिळक टर्मिनसवर श्रमिक रेल्वेने आपल्या घरी जाण्यासाठी रांगेत उभे असलेले कामगार
गोवंडीमध्ये नालेसफाईचे काम करणारे कामगार
फोटो
गोवंडीमध्ये नालेसफाईचे काम करणारे कामगार
Loading...