श्रीरामपूर तालुक्यातील बेलापूर गावात सापडली ११ किलोंची जुनी चांदीची नाणी

    अहमदनगर : श्रीरामपूर तालुक्यातील बेलापूर गावात घराचे खोदकाम सुरु असताना सापडलेल्या धनाच्या हंड्यात ११ किलो राणीच्या काळातील जुनी चांदीची नाणी, शिक्के सापडली आहेत. सरकारी पंचासमक्ष तहसीलदारांनी पंचनामा करुन ताब्यात घेतले.

    बेलापुरात एका खासगी जागेत खोदकाम सुरु असताना हा धनाचा हंडा सापडला. तो हंडा घरमालकाने ताब्यात घेतला होता. या गुप्तधनाचा बोभाटा संपूर्ण जिल्ह्यात झाला. या ठिकाणी चांदी असल्याची माहिती संबंधित जागा मालकाने जिल्हाधिकार्‍यांना सांगितले. त्यानुसार काल तहसीलदार, सर्कल, तलाठी तसेच पोलीस यांच्यासह अधिकारी बेलापुरात दाखल झाले.

    मंगळवारी सकाळी हा हंडा ताब्यात घेतला. यात ११ किलो चांदीची १०४६ चांदीचे शिक्के तसेच जुन्या राणीच्या काळातील नाणी, एक रुपयाचे ९१५ शिक्के, इतर चार आणे व आठआणेचे नाणी आढळून आले आहेत. अशी एकूण ११ किलो चांदी तहसीलदारांनी सरकारी पंचासमक्ष ताब्यात घेतले आहे.