खासगी परवानाधारक प्लंबर्सना आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात वाढ

पिंपरी - चिंचवड शहरात विकसक, बांधकाम व्यावसायिक तसेच खासगी मालमत्ताधारक यांची पाणीपुरवठा विषयक तसेच जलनि:सारण विषयक कामे परवानाधारक प्लंबर्स यांच्यामार्फत करण्यात येतात. त्याकरिता खासगी प्लंबर्सना महापालिकेमार्फत परवाना देण्यात येतो. त्यासाठी परवाना धारकांना महापालिका आयुक्त यांच्या ३१ डिसेंबर २००१ च्या मंजुर टिपण्णीनुसार, परवाना शुल्क पाच वर्षाकरिता १ हजार ५०० रूपये आकारण्यात येते. हे परवाना शुल्क सन २००१ या आर्थिक वर्षापासून प्रचलीत आहे.

  • तीन वर्षासाठी पाच हजार रूपये
  • नुतनीकरणासाठी प्रतिवर्षी एक हजार

  पिंपरी : शहरात पाणीपुरवठा विषयक तसेच जलनि:सारण विषयक कामे करणाऱ्या खासगी परवानाधारक प्लंबर्स यांना आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात आता वाढ करण्यात आली आहे. यापुढे नवीन प्लंबर परवाना देण्यासाठी तीन वर्षाकरिता पाच हजार रूपये शुल्क आणि नुतनीकरण करण्यासाठी प्रतिवर्षी एक हजार रूपये याप्रमाणे दरवाढ करण्यात येणार आहे.

  पिंपरी – चिंचवड शहरात विकसक, बांधकाम व्यावसायिक तसेच खासगी मालमत्ताधारक यांची पाणीपुरवठा विषयक तसेच जलनि:सारण विषयक कामे परवानाधारक प्लंबर्स यांच्यामार्फत करण्यात येतात. त्याकरिता खासगी प्लंबर्सना महापालिकेमार्फत परवाना देण्यात येतो. त्यासाठी परवाना धारकांना महापालिका आयुक्त यांच्या ३१ डिसेंबर २००१ च्या मंजुर टिपण्णीनुसार, परवाना शुल्क पाच वर्षाकरिता १ हजार ५०० रूपये आकारण्यात येते. हे परवाना शुल्क सन २००१ या आर्थिक वर्षापासून प्रचलीत आहे. तथापि, आता २० वर्षाहून अधिक काळ होऊनही या शुल्कामध्ये कोणत्याही प्रकारची वाढ केलेली नाही. ही बाब लक्षात घेऊन नवीन प्लंबर परवाना देण्यासाठी तीन वर्षाकरिता पाच हजार रूपये शुल्क आणि नुतनीकरण करण्यासाठी प्रतिवर्षी एक हजार रूपये याप्रमाणे दरवाढ करण्यात येणार आहे.

  नवीन परवाना घेण्यासाठी तीन वर्षाकरिता पाच हजार रूपये इतके शुल्क घेऊन परवाना देण्यात येईल. नुतनीकरण करण्यासाठी प्रतिवर्षी एक हजार याप्रमाणे तीन वर्षासाठी तीन हजार रूपये आकारण्यात येतील. परवानाधारकाने परवान्याची मुदत संपण्यापूर्वी दोन महिने अगोदर नुतनीकरणासाठी अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. परवान्याची मुदत संपल्यानंतर तीन महिन्यात नुतनीकरण केले नाही तर परवाना रद्द होईल.

  परवाना मिळविण्यासाठी अर्ज करणारी व्यक्ती ही आयटीआय प्लंबर, बी.ई. सिव्हील, डिप्लोमा इन सिव्हील इंजिनिअरींग, एएमआई, एमआयई किंवा बी. आर्कीटेक्ट असावी. तसेच अनुभवी खासगी प्लंबर करिता महापालिकेतर्फे घेण्यात येणारी प्लंबिंग परिक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. परवाना प्लंबर्सना शहरातील विकसक, बांधकाम व्यावसायिक तसेच खासगी मालमत्ताधारक यांचे प्रभागनिहाय नवीन नळ कनेक्शन, ड्रेनेज कनेक्शन व देखभाल दुरूस्तीची कामे करणे गरजेचे राहील. तसेच केलेल्या कामाचा वार्षिक अहवाल मुख्य कार्यालयास सादर करणे आवश्यक राहणार आहे.