२५ डिसेंबर : १९९० साली वर्ल्ड वाइड वेबची (www) पहिली चाचणी यशस्वी ठरली

    घटना.

    ३३६: रोममध्ये पहिल्यांदा नाताळ साजरे करण्यात आले.

    १९७६: आय. एन. एस. विजयदुर्ग ही युद्धनौका भारतीय नौदलात सामील.

    १९९०: वर्ल्ड वाइड वेबची (www) पहिली यशस्वी चाचणी.

    १९९१: मिखाईल गोर्बाचेव्ह यांनी सोविएत संघराज्याच्या (USSR) अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला.