औरंगाबाद महानगर पालिकेच्या सरळ सेवा रिक्तपदे भरतीचा मार्ग मोकळा; बेरोजगारांना नोकरीची संधी

आज सरळ सेवा भरती प्रवेश नियमांस महाराष्ट्र शासनाची मंजुरी मिळाली आहे. यामुळे महानगर पालिका औरंगाबाद यांची रिक्त पदांसाठी सरळ सेवा प्रवेश पद भरती करण्यास मार्ग मोकळा झाला आहे. लवकरच बिंदु नामावली व रोस्तर ही मंजूर करून घेण्यात येणार आहे.

    औरंगाबाद (Aurangabad) : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) यांनी औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या (Aurangabad Municipal Corporation) आकृतिबंध मंजुरीसाठी विशेष लक्ष देऊन यास मान्यता दिली आहे. नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे (Urban Development Minister Eknath Shinde) यांनी औरंगाबाद महानगरपालिकेचा आकृतिबंध (outline of Aurangabad Municipal Corporation.) अलीकडेच मंजूर केला. (To Approve)

    औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या पदांच्या सेवा प्रवेश नियमास मंजुरी नसल्याने , आकृतिबंध मंजूर असूनही सदर पदे सरळ सेवा /पदोन्नतीने भरताना महानगर पालिकेस अडचणी येत होत्या. यासाठी नगरविकास विभाग, शासन परिपत्रक 2/7/2008 मधील कार्यपद्धती नुसार महानगरपालिकेच्या वतीने सेवा प्रवेश नियम तयार करण्यात आले आहे. त्यास औरंगाबाद महानगरपालिका सर्वसाधारण सभा ठराव क्र 1263 दि 7/1/2020 नुसार मंजुरी दिलेली आहे .

    प्रशासक तथा आयुक्त आस्तिक कुमार पांडेय यांनी 15/2/2020 च्या पत्रांन्वये सदर सेवा प्रवेश नियम शासन मान्यतेसाठी सदर केले होते. सदर सेवा प्रवेश नियमास मान्यता देण्याची बाब महाराष्ट्र शासनाच्या विचाराधीन होती.यानुसार आवश्यक त्या सुधारणासह महाराष्ट्र शासनाने सदर सेवा प्रवेश नियमास मान्यता दिली आहे.

    महाराष्ट शासन यापुढेही औरंगाबाद महानगर पालिकेस सहकार्य करणार असल्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. आज चा दिवस हा औरंगाबाद महानगर पालिकेच्या इतिहासात एक महत्वपूर्ण दिवस असून आज सरळ सेवा भरती प्रवेश नियमांस महाराष्ट्र शासनाची मंजुरी मिळाली आहे. यामुळे महानगर पालिका औरंगाबाद यांची रिक्त पदांसाठी सरळ सेवा प्रवेश पद भरती करण्यास मार्ग मोकळा झाला आहे. लवकरच बिंदु नामावली व रोस्तर ही मंजूर करून घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती प्रशासक तथा आयुक्त आस्तिक कुमार पांडेय यांनी दिली. कोरोनाची तिसरी लाट जर आली नाही तर औरंगाबाद महानगर पालिकेच्या वतीने पुढील पाच ते सहा महिन्यांत नवीन भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल असे ही त्यांनी यापुढे सांगितले.

    महाराष्ट्र शासनाच्या मंजुरीनंतर महानगर पालिकेस आता यापुढे मनुष्यबळाची कमतरता भासणार नाही .यामुळे अधिक चांगल्या प्रमाणात नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यास महानगरपालिकेस सहकार्य मिळणार आहे. हा आकृतिबंध महानगरपालिकेचा चेहरा मोहरा बदलवून टाकणारा ठरणार आहे आणि जे रिक्त पदे भरती केले जाणार आहेत यामूळे जे मनुष्यबळ उपलब्ध होणार आहे याद्वारे येणारे 35 ते 40 वर्षापर्यंत महानगरपालिकेच्या विकासाला दिशा देणारे ठरणार आहे असे प्रतिपादन आयुक्त आस्तिक कुमार पांडेय यांनी यावेळी केले.