१३ ऑक्टोबर : २०१३ साली मध्यप्रदेशमध्ये झालेल्या चेंगराचेंगरीत ११५ जण ठार आणि ११० जण जखमी झाले.

  घटना.

  १७७३: चार्ल्स मेसियर यांनी व्हर्लपूल गॅलेक्सीचा शोध लावला.

  १८८४: ग्रिनिच जवळून जाणारे रेखावृत्त शून्य मानून आंतरराष्ट्रीय मान्यता त्यानुसार सर्व जगाची वेळ निश्चित केली गेली.

  १९२३: तुर्कस्तानची राजधानी इस्तंबूल वरून अंकारा येथे हलवली.

  १९२९: पुण्यातील पर्वती देवस्थान दलितांना खुले झाले.

  १९४४: दुसरे महायुद्ध – लाल सैन्याने लाटवियाची राजधानी रिगा जिंकली.

  १९४६: फ्रान्सने नवीन संविधान अंगीकारले.

  १९७०: फिजीचा संयुक्त राष्ट्रांत (United Nations) प्रवेश.

  १९८३: अमेरिटेक मोबाइल कम्युनिकेशन्स (आताची ए.टी. अँड टी) या कंपनीने अमेरिकेतील पहिली सेलफोनची यंत्रणा सुरू केली.

  २०१३: मध्यप्रदेश मध्ये झालेल्या चेंगराचेंगरीत ११५ जण ठार आणि ११० जण जखमी झाले.