पेट परीक्षेचा निकाल जाहीर

मुंबई विद्यापीठाने २६ व २७ ऑगस्ट २०२२ रोजी घेतलेल्या पेट (पीएचडी प्रवेशपूर्व परीक्षा) परीक्षेचा निकाल गुरुवारी जाहीर करण्यात आला.

    मुंबई : विद्यार्थ्यांना त्यांच्या लॉगिनमध्ये हा निकाल उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या परीक्षेसाठी एकूण ४,७८५ विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले होते. त्यापैकी २,५९१ एवढे विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. या परीक्षेच्या निकालाची उत्तीर्णतेची टक्केवारी ५४.१४ टक्के एवढी आहे. एकूण चार विद्याशाखेतील विविध ७९ विषयासाठी ही परीक्षा ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात आली होती.

    यामध्ये विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विद्याशाखेतील २१०३ विद्यार्थ्यांपैकी ११७१ विद्यार्थी, वाणिज्य आणि व्यवस्थापन विद्याशाखेतील ७८४ विद्यार्थ्यांपैकी ४६८ विद्यार्थी, मानव्यविद्याशाखेतील १२३५ विद्यार्थ्यांपैकी ५७१ विद्यार्थी आणि आंतरविद्याशाखेतील ६६३ विद्यार्थ्यांपैकी ३८१ एवढे विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. या निकालामध्ये ११०९ विद्यार्थी तर १४८२ विद्यार्थीनी उत्तीर्ण झाल्या आहेत.