शर्वरीच्या हातावर शंतनूची मेहंदी, ऑनलाईन लग्नसोहळा आता रंगणार ऑफलाईन!

जगदीशने माधुरीला ताकीद दिली आहे सगळं काही सुरळीत सुरू असताना आता मिठाचा खडा टाकलास तर मी तुला तलाक देणार. पंरतू माधुरी यामधील कुठलीच गोष्ट शर्वरीला सांगू शकत नाही.

    शुभमंगल ऑनलाईन मालिकेमध्ये शंतनूच्या प्रयत्नांना यश आले आहे… आता अखेर मालिकेत शंतनू – शर्वरी लग्नबंधनात बांधले जाणार आहेत. कारण, शर्वरीच्या आईने म्हणजेच माधुरीने दोघांच्या लग्नास होकार दिला आहे. अनुपमा, शर्वरी, शंतनू सगळेच खुश आहेत. घराच्या घरी मेंदीचा कार्यक्रम देखील ठेवण्यात आला आहे. पण, माधुरी मात्र तितकशी आनंदी दिसत नाहीये. कारण, शंतनू शर्वरीसाठी योग्य नाही असे तिचे ठाम मत आहे.

    जगदीशने माधुरीला ताकीद दिली आहे सगळं काही सुरळीत सुरू असताना आता मिठाचा खडा टाकलास तर मी तुला तलाक देणार. पंरतू माधुरी यामधील कुठलीच गोष्ट शर्वरीला सांगू शकत नाही.

     शर्वरीच्या हातावर शंतनूच्या प्रेमाचा रंग चढणार आहे. लग्नाच्या पवित्र बंधनात शंतनू – शर्वरी जोडले जाणार आहेत. तेंव्हा नक्की बघा मेंदी विशेष भाग आज रात्री १०.०० वा. शुभमंगल ऑनलाईन मालिकेमध्ये आपल्या लाडक्या कलर्स मराठीवर.