राजारामबापू तंत्रज्ञान संस्था (आरआयटी) चे संचालक डॉ. सुषमा कुलकर्णी 'कोविड 19: शिक्षण क्षेत्राचे भविष्य' या विषयावर चर्चा करीत आहेत.