कांतारा चॅप्टर-1 चा टीझर रिलीज, रिषभ शेट्टीचं हे रुप पाहून अंगावर येणार काटा!