जळून खाक झालेली गाडी, पाठीवर खोल जखम, पायाला गंभीर दुखापत…ऋषभ पंतच्या अपघाताचे फोटो पाहून उडेल अंगाचा थरकाप

ऋषभ पंतला डेहराडूनच्या सध्या मॅक्स हॉस्पिटलमध्ये पुुढील उपचारासाठी पाठवण्यात आले आहे.

    उत्तरांचलच्या रुरकीच्या नरसन सीमेवर हम्मादपूरजवळ ऋषभ पंत यांचा अपघात झाला आहे. त्याची कार दुभाजकाला धडकल्याने हा अपघात झाला.