ganpati with durva

गणपतीला दुर्वा प्रिय (Durva)असल्यामुळे त्यांना दुर्वांची जुडी वाहतात. यामुळे गणपती प्रसन्न होतो अशी मान्यता आहे. गणपतीचे पूजन करताना २१ दुर्वांच्या २१ जुड्या (Story Behind Offering Durva To Lord Ganesh)किंवा त्याचा हार गणपतीला अर्पण करावा.

    कोणत्याही शुभ कार्याची सुरुवात गणपतीच्या आगमनाने होते.गणपतीची पूजा(Ganeshotsav 2021) करताना दुर्वांना विशेष स्थान आहे. गणपतीला दुर्वा प्रिय (Durva)असल्यामुळे त्यांना दुर्वांची जुडी वाहतात. यामुळे गणपती प्रसन्न होतो अशी मान्यता आहे. गणपतीचे पूजन करताना २१ दुर्वांच्या २१ जुड्या (Story Behind Offering Durva To Lord Ganesh)किंवा त्याचा हार गणपतीला अर्पण करावा. गणपतीला दुर्वा नेहमी विषम संख्येत वाहव्यात, असे म्हटले जाते. उदाहरणार्थ – ३, ५, ७, ९ अशा दुर्वांची जुडी.

    गणपतीला दुर्वा आवडण्याचे कारण

    एका पौराणिक कथेनुसार एकेकाळी यमाच्या दरबारात तिलोत्तमा नावाच्या अप्सरेचे नृत्य सुरू होतं. यमदेवाला ती अप्सरा आवडली. त्याने मध्येच नृत्य थांबवून तिच्यासमोर आपल्या भावना व्यक्त केल्या. मात्र मध्येच नृत्य थांबवल्याने अप्सरेच्या क्रोधातून अनलासूर नावाचा राक्षस निर्माण झाला. अनलासूराच्या डोळ्यांतून अग्नीच्या ज्वाळा भडकत होत्या. तिलोत्तमाचे नृत्य मध्येच थांबवल्यामुळे आता मी तूुला खाऊन टाकेन असे अनलासुराने यमदेवाला सांगितले.

    अनलासुराने तांडव करण्यास सुरु केला. त्याला समोर जे दिसेल ते खात सुटला. सर्व देव घाबरून विष्णूंना शरण गेले. परंतु अनलासुर तेथेही पोहचला आणि त्याला पाहिल्यावर विष्णूंनीही गणपतीचे स्मरण केले. गणपती बालक रूपात प्रकट झाले आणि स्मरण केल्याचे कारण विचारले. तेव्हा अनलासुराने देवांचे जगणे कठिण केल्याचे दिसून आले परंतु गजानन आपल्याजागी उभे राहिले. अनलासुर जेव्हा गणपतीकडे वळला आणि त्यांना गिळण्यासाठी आपल्या पंज्यांनी उचलू लागला तेच अनलासुराच्या हातातील बाल गणपतीने प्रचंड रूप धारण केले. आभाळापर्यंत भिडलेले विराट रुप बघून अनलासुराला काही सुचेल तोपर्यंत गजाननाने एक क्षणात अनलासुराला सोंडेत पकडले आणि गिळून घेतले.

    अनलासुराला गिळल्यानंतर गणपतीच्या सर्व अंगाची आग होऊ लागली. गणपतीचा त्रास बघून समस्त देव, ऋषी, मुनी यांनी उपचार सुरू केले. मात्र कशाचाही उपयोग होईना. शेवटी त्या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या ८८ हजार ऋषीमुनींनी प्रत्येकी २१ दुर्वांची जुडी अशा दुर्वा त्याच्या मस्तकावर ठेवल्या आणि दुर्वांकुर गणेशाला अर्पण केल्यानंतर गणपतीच्या अंगाचा दाह शमला. तेव्हापासून गणपतीला दुर्वा प्रिय आहे आणि गणपती पूजनात दुर्वाचे अत्यंत महत्त्व आहे.