इंजेक्शन कमरेवर द्यायचे की हातावर?; असे ठरवतात डॉक्टर

जर हा तर्क वैद्यकीय दृष्टीने समजावून सांगितला तर हाताची इंजेक्शन्स कमी एकाग्रतेची म्हणजेच अति सौम्य  असतात. त्यांना हायपोटॉनिक इंजेक्शन म्हणतात. त्याच वेळी, कंबरेमध्ये वापरलेली...

  तब्येत बिघडली की आपल्याला डॉक्टरकडे जावे लागते. काहीवेळा डॉक्टर औषधांसह इंजेक्शनही देतात. मनात एक प्रश्नही उद्भवतो की डॉक्टर आपल्याला हातावर इंजेक्शन देणार की कमरेत ? तुम्ही पाहिलेच असेल की, शरीराच्या कोणत्या भागावर इंजेक्शन द्यावे याबद्दल रुग्णाला स्वातंत्र्य दिले जात नाही. हे डॉक्टरच निर्णय घेतात की आपणास इंजेक्शन आपल्या हातावर  मिळेल की आपल्या कंबरमध्ये.

  असे का? हा प्रश्न अनेकांना पडला असेल. जाणून घेऊया त्याबद्दल हाकी रंजक माहिती.

  इंजेक्शन आपल्या हातात किंवा कमरमध्ये देतात, पण हे आपण घेणाऱ्या औषधावर ठरवलं जातं.

  केवळ त्या प्रकारचे इंजेक्शन हातावर दिले जातात ज्यामध्ये रक्तातील द्रव सहजपणे रक्तामध्ये विरघळत असतो. यास साध्या शब्दांत सौम्य इंजेक्शन देखील म्हणतात. अशी इंजेक्शन्स हातावर दिल्याने आपल्या शरीरात अस्वस्थता येत नाही.

  अशी इंजेक्शन्स कमरमध्ये दिली जातात: कमरेमध्ये अशी इंजेक्शन्स दिली जातात जी आपल्या रक्तात सहज विरघळत नाहीत. अशावेळी दिलेले औषध रक्तामध्ये मिसळताना रुग्णाला वेदना जाणवते. ही वेदना कमी करण्यासाठी फक्त अशीच इंजेक्शन्स तुमच्या कंबरेला लावली जातात. जर अशा प्रकारचे इंजेक्शन चुकून हातावर दिले तर त्याच्या असह्य वेदना होतात. काही प्रकरणांमध्ये हात कायमचा कार्य करणे देखील थांबतो.

  जर हा तर्क वैद्यकीय दृष्टीने समजावून सांगितला तर हाताची इंजेक्शन्स कमी एकाग्रतेची म्हणजेच अति सौम्य  असतात. त्यांना हायपोटॉनिक इंजेक्शन म्हणतात. त्याच वेळी, कंबरेमध्ये वापरलेली इंजेक्शन जास्त एकाग्रतेसह दाट असतात. याला हायपरटॉनिक इंजेक्शन म्हणतात. रक्तामध्ये सहज मिसळल्यामुळे हायपोटेनिक इंजेक्शन देखील वेदना कमी करते. हायपरटॉनिक इंजेक्शन रक्तामध्ये मिसळण्यास वेळ लागतो. ही प्रक्रिया देखील वेदनादायक आहे. म्हणून अशी इंजेक्शन्स कमरेमध्ये देतात.