राग शांत करण्यासाठी करा ‘या’ रत्नांचा उपयोग; जाणून घ्या इतरही लाभ

खूप जणांना त्यांच्या रागावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बरेच उपाय करावे लागतात. पण काहीही उपाय करुन तुमचे मन शांत होत नसेल तर तुम्ही राग शांत करण्यासाठी काही रत्नाचा वापर नक्कीच करु शकता.

    काही जणांचा राग हा अगदी नाकावर असतो त्यांना काहीही बोलले तरी त्यांचे त्यांच्या रागावर नियंत्रण नसते. अशांना राग आल्यानंतर त्यांच्या आजुबाजूलाही उभे राहावेसे वाटत नाही. खूप जणांना त्यांच्या रागावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बरेच उपाय करावे लागतात. पण काहीही उपाय करुन तुमचे मन शांत होत नसेल तर तुम्ही राग शांत करण्यासाठी काही रत्नाचा वापर नक्कीच करु शकता. अशा रत्नांमधील वेगवेगळ्या घटकांमुळे तुम्हाला नक्कीच त्याचा फायदा होतो आणि तुमचा रागही बऱ्यापैकी नियंत्रणात राहण्यास मदत मिळते.

    मोती
    दुधाळ अशा रंगाचा मोती हा खूप जणांना धारण करण्याचा सल्ला दिला जातो. विशेषत: ज्यांना खूप राग येतो. त्यांच्यासाठी हे रत्न तर फारच फायद्याचे असते.मोती हे दिसायला थंड आणि शांत असतात. त्याच्या वापरण्यानंतर शांतता येण्यास मदत मिळते.  जर तुम्हाला पत्रिकेत मोती घालण्याचा सल्ला दिला असेल तर त्यामागे हे एक कारण देखील नक्कीच असू शकते. त्यामुळे मोती घालण्याच्या आधी तुम्ही नक्की योग्य सल्लागाराला विचारा. शक्यतो मोती हा कोणीही घालू शकतो. पण तरी देखील .तुम्हाला शंका असेल तर तुम्ही थोडा विचार करुनच हे रत्न घाला.

    सुनेहला

    पिवळ्या रंगाचे हे रत्न तुम्हाला पाहिल्यानंतर पुखराजची आठवण येत असेल. पण हे रत्न सुनेहला या नावाने ओळखले जाते. हे रत्न पुखराज या ग्रहाचे उपरत्न आहे.  मानसिक तणाव दूर ठेवण्यासाठी हे रत्न फारच फायदेशीर आहे. अनेकदा रागाचे किंवा चीडचीड येण्याचे कारण हे मानसिक ताण असते. असा मानसिक ताण कमी करण्याचे काम सुनेहला करते. राग शांत करण्यासाठी हे रत्न वापरण्याचा सल्ला दिला जातो. जर तुम्ही हे रत्नधारण केले तर नक्कीच तुम्हाला त्यामुळे तुमच्या वागण्यात झालेला फरक जाणवेल.