Dinvishesh

  घटना. 

  १२६०: कुबलाई खान हा मंगोलियाचा सम्राट बनला.

  १९०१: पं. विष्णू दिगंबर पलुस्कर यांनी लाहोर येथे गांधर्व महाविद्यालयाची स्थापना केली.

  १९३६: इटालियन सैन्याने इथिओपियातील आदिसअबाबा शहराचा ताबा घेतला.

  १९५५: पश्चिम जर्मनीला सार्वभौमत्व प्राप्त झाले.

  १९६४: युरोप परिषदेने ५ मे हा युरोप दिन घोषित केला.

  १९९७: जयदीप आमरे या साडेपाचवर्षीय बालकाने गोव्यातील मांडवी नदी पोहून पार केली. एवढ्या छोट्या बालकाने ही नदी पोहून पार करण्याची ही पहिलीच घटना आहे.

  १९९९: दक्षिण पाकिस्तानातील हडप्पा येथे केलेल्या उत्खननात पुरातत्त्ववेत्त्यांना सर्वात प्राचीन लिपीचे अवशेष मिळाले.