Why do people have so much fun in gossiping? Why do they like to gossip so much?

सामान्यपणे हेच मानले जाते की, महिलाच जास्त गॉसिप करतात. पण एका शोधातून असे समोर आले आहे की, पुरुष महिलांपेक्षा जास्त वेळ गॉसिप करण्यात घालवतात. या शोधानुसार, महिला सरासरी दररोज 52 मिनिटे गप्पा मारतात, तर पुरुष साधारण 76 मिनिटे गप्पा मारतात.

  दिल्ली : गॉसिप करणे तर प्रत्येक समाजाला आणि देशातील लोकांना मजेदार वाटते. खासकरून गॉसिप आणि महिला असे समीकरणही सांगितले जाते. पण याचा अर्थ हा अजिबात होत नाही की, पुरुष गॉसिप करत नाहीत. कॉलेजमध्ये शिकणारे तरुण-तरुणी असो किंवा नोकरी करणारे लोक असो वा परिवारातील लोक असो हे स्वत:ला गॉसिप करण्यापासून रोखू शकत नाहीत. कुणासोबत बोलता बोलता कधी आपण कुणाबाबत गॉसिप सुरू करतो हे अनेकांच्या लक्षातही येत नाही. पण गॉसिंपिंगमध्ये लोकांना इतकी मजा का येते? का त्यांना गॉसिप करणे इतके आवडते? या प्रश्नांची उत्तरे आज आपण जाणून घेऊया.

  स्वत:ची खोटी समजूत

  अनेक शोधांमधून असे आढळले आहे की, जे लोक स्वत:बाबत आनंदी नसतात किंवा त्यांना त्यांच सुरू असलेले लाइफ आवडत नसते. ते जेव्हा दुसऱ्यांबाबत नकारात्मक निष्कर्ष काढतात किंवा त्यांच्याबाबत गॉसिप करतात तेव्हा त्यांना काही वेळापुरते चांगले वाटते. ते यातून स्वत:ची खोटी समजूत काढत असतात.

  मूड चांगला करण्यासाठी

  जेव्हा लोक ज्ञान आणि विचारांवर आधारित संवाद साधू शकत नाहीत, तेव्हा ते नेहमी गॉसिप करणे सुरू करतात. त्यांना असे वाटत असते की, याने लोकांचा मूड चांगला होतो. ते यात अनेकदा यशस्वीही होतात.

  ईर्ष्येतून बाहेर येण्यासाठी

  अनेकजण काही लोक दुसऱ्यांचे यश, लोकप्रियता पाहून जळत असतात. अशाबाबत नकारात्मक गॉसिप करून ते ईर्ष्येतून बाहेर येण्याचा प्रयत्न करत असतात.
  समूहाचा भाग होण्यासाठी काही लोक गॉसिप यासाठी करतात की, त्यांना एखाद्या समूहाचा किंवा ज्यांच्याबाबत गॉसिप करत आहेत त्या समूहाचा ते भाग आहेत. किंवा आपण त्या समूहाचा भाग आहोत असे त्यांना दाखवायचे असते.

  रागातून किंवा दु:खातून बाहेर येण्यासाठी

  अनेकदा काही लोक त्यांच्या मनात वेगवेगळ्या कारणांनी दडलेल्या भावना किंवा रागाला बाहेर काढण्यासाठी गॉसिप करतात. तर काही लोक त्यांचे दु:ख बाहेर काढण्यासाठी गॉसिप करतात.

  केवळ महिलाच नाहीत करत गॉसिप

  सामान्यपणे हेच मानले जाते की, महिलाच जास्त गॉसिप करतात. पण एका शोधातून असे समोर आले आहे की, पुरुष महिलांपेक्षा जास्त वेळ गॉसिप करण्यात घालवतात. या शोधानुसार, महिला सरासरी दररोज 52 मिनिटे गप्पा मारतात, तर पुरुष साधारण 76 मिनिटे गप्पा मारतात.