दिनविशेष दि. ३० मार्च; भारत व इंग्लंडदरम्यान हवाई टपालसेवा सुरू झाली

  १६६५: पुरंदर किल्ल्यावर दिलेरखानाशी लढताना वीर मुरारजी धारातीर्थी पडले.

  १७२९: थोरले बाजीराव पेशवे यांनी जैतपूर येथे महंमदशहा बंगश याचा पराभव केला.

  १८४२: अमेरिकन शल्यविशारद डॉ. क्रॉफर्ड लाँग यांनी शस्त्रक्रिया करताना भूल देण्यासाठी इथर या द्रव्याचा प्रथमच वापर केला.

  १८५६: पॅरिसचा तह झाल्याने क्रिमियन युद्ध संपले.

  १९२९: भारत व इंग्लंडदरम्यान हवाई टपालसेवा सुरू झाली.

  १९३९: हेइंकेल १०० ह्या सैनिकी विमानाने ७४५ किमी / ताशी वेगाने उडण्याचा विक्रम केला.

  १९४४: दुसरे महायुद्ध – दोस्त राष्ट्रांनी सोफिया, बल्गेरिया येथे तुफानी बॉम्बवर्षाव केला.