या गोष्टी कराल तर राहाल निरोगी

जपावी भारतीय संस्कृती. राहाल निरोगी

  टाळावी खाण्याची विकृती-

  ◼️पार्टीमध्ये सुरवातीस चिअर्स , चिअर्स म्हणून ग्लासावर ग्लास आदळायला शिकलो,
  पण जेवणापूर्वी ‘वदनी कवळ’ आणि श्रीरामाचे नाव घ्यायला विसरलो ll१ll
  ◼️वॉर्मिंग अप साठी सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रुटपंच प्यायला शिकलो,
  पण आपोष्णी घ्यायला विसरलो, सार-सुधारस विसरलो ll२ll
  ◼️चायनीज नुडल्स काट्याने गुंडाळून, तोंड वेडेवाकडे करून गिळायला शिकलो,
  पण शेवयाची छान खीर खायला विसरलो ll३ll
  ◼️हाताने वरण भात, ताक भात कालवून खायची लाज वाटू लागली,
  आणि काट्या चमच्याने पुलाव्याची शिते गोळा करून तोंडात घालायला शिकलो ll ४ll
  ◼️पाव भाजीवर अमूलचा जाड लगदा घालायला शिकलो ,
  पण गरम गरम वरण भातावरची तुपाची धार विसरलो ll५ll
  ◼️बिर्याणी, फ़्राईड राइस, जिरा राइस खायला शिकलो,
  पण मसाले भात, वांगी भात म्हणजे काय..?? ह्या नातवंडांच्या प्रश्नात अडखळलो ll६ll
  ◼️पुरणपोळी, श्रीखंड, लाडू, जिलबीवर ताव मारायला विसरलो
  आणि जेवणानंतर फक्त दोन गुलाबजाम, टीचभर आईस्क्रीम खायला शिकलो ll७ll
  ◼️दोन्ही हाताने ब्रेड, पावाचे तुकडे करून खायला शिकलो,
  पण आईने शिकवलेले, एकाच हाताने जेवण करण्याचे संस्कार
  विसरलो ll८ll
  ◼️सँलड या भपकेदार नावाने झाडपाला खायला शिकलो,
  पण कोशिंबीर, चटणी, रायते आणि पंचामृत खायचे विसरलो ll९ll
  ◼️इटालिअन पिझ्झा, पास्ताची चटक लागली, आणि आळूची पातळ भाजी, भरली वांगी अन् बटाट्याची भाजी बेचव वाटू लागली ll१०ll
  ◼️मठ्ठा, ताक, सार आवडेनासे झाले
  आणि फ्रेश लेमन ज्यूस, सोडा का नाही ?? म्हणून विचारू लागलो ll११ll
  ◼️साखर भात, गव्हाची खीर, लापशी इतिहास जमा झाली
  अन स्वीट, स्वीट म्हणून आईस्क्रीम स्लाईसची गुलामी स्वीकारली ll१२ll
  ◼️मसाल्याचे वास तसेच ठेवून, पेपर नँपकीनने हात, तोंड पुसायला शिकलो पण पाण्याने खळखळून तोंड धुवायला मात्र विसरलो ll१३ll