आज व्हॅलेंटाईन डेच्या दिवशी हे कराच… प्रिय व्यक्तीकडे अशा करा भावना व्यक्त

  मुंबई : आज १४ फेब्रूवारी म्हणजेच व्हॅलेंटाईन डे म्हणजेच प्रेमाचा दिवस. अनेक प्रेमीजीव आपल्या प्रियव्यक्तीकडे आज आपल्या भावना व्यक्त करतात. तर काही नव्याने प्रेमात पडतात. अनेकजन आपल्या जोडीदाराला या दिवशी काहीतरी खास भेटवस्तू देतात. तर काहीजन नव्याने प्रेमात पडत असतात. पण नव्याने प्रेमात पडत असणारे प्रेमीजीव किंवा आधीच प्रेमात असणारे अनेकदा आपल्या आवडीच्या व्यक्तीसमोर आपल्या भावना प्रकट करताना संकोच बाळगतात. किंवा त्यांना तसे करण्यास भीती वाटते. तेव्हा आम्ही तुमच्यासाठी काही खास शब्दांतील कवीता घेऊन आलो आहोत, ज्या वाचून तुमची प्रिय व्यक्ती नक्कीच तुमच्यावर प्रभावीत होईल.

   

  हळुवार जपून ठेवलेले क्षण,

  तेच माझ्या जगण्याची आस आहे,

  एकेक साठवून ठेवलेली आठवण,

  तिच माझ्यासाठी खास आहे….

   

  रात्री चंद्र असा सजला होता,

  ताऱ्यांनी चिंब भिजला होता,

  बस्स, तुझ्या येण्याचा अवकाश

  पाहुन तुला बिचाऱ्याचा चेहरा पडला होता!

   

  प्रेम म्हणजे काय असते हे तुझ्या सहवासात कळाले

  तू माझ्या आयुष्यात आल्याने स्वर्गसुख मिळाले

  कधी सोडू नकोस साथ माझी

  जन्मभर राहिन मी फक्त तुझी!!

  हॅप्पी व्हॅलेंनटाईन डे

   

  प्रेम म्हणजे मनाला देणारा गारवा

  प्रेम म्हणजे फक्त मी आणि तू,

  प्रेमाच्या दिवशी एकच गोष्ट सांगावीशी वाटते

  ती म्हणजे I Love You!!!

  हॅप्पी व्हॅलेंनटाईन डे

   

   

  सगळ्यांपेक्षा वेगळी आणि सुदंर……….

  तू नक्कीच आहेस….

  पण………….

  त्यापेक्षाही सुदंर

  तुझं माझ्या आयुष्यात असणं आहे……. ♥

   

  तुझे माझे नाते असे असावे

  जे शब्दांच्या पलीकडे एकमेकांस उमगावे

  कितीही एकमेकांपासून दूर असलो तरी

  मनाने कायम एकमेकांच्या जवळ असावे

  Happy Valentine’s Day

   

  रात्र अशी बहरुन जाते

  चांदण्यांचा सडा शिंपताना

  स्वप्नातली तू आठवतेस,

  पहाटे अंगणातला पारिजात वेचताना….

   

   

  अनमोल जीवनात,

  साथ तुझी हवी आहे,

  सोबतीला अखेर पर्यंत

  हाथ तुझा हवा आहे,

  आली गेली कितीही

  संकटे तरीही,

  न डगमगणारा

  विश्वास फक्त तुझा हवा आहे…

   

  प्रेम म्हणजे

  समजली तर भावना आहे,

  केली तर मस्करी आहे,

  मांडला तर खेळ आहे,

  ठेवला तर विश्वास आहे,

  घेतला तर श्वास आहे,

  रचला तर संसार आहे,

  निभावले तर जीवन आहे…

   

  प्रेम कसं असतं ते मला बघायचंय,

  भरभरुन तुझ्यावर एकदा प्रेम करायचंय,

  श्वास घेऊन तर प्रत्येकजण जगतो,

  पण मला तुझ्या प्रत्येक श्वासात जगायचंय…

   

  प्राण माझा असला तरी, श्वास मात्र तुझाचं आहे..

  प्रेम माझे असले तरी, सुगंध मात्र तुझाचं आहे..

  मी वेडा असलो तरी, वेड मात्र तुझेच आहे!

   

   

  नेहमी तुला विसरायचं ठरवून

  नेहमी तुला आठवत राहते

  स्वतःला कधी विसरता येतं का?

  उमगून मग स्वतःवर हसत राहते!

   

  दाटून आलेल्या संध्याकाळी,

  अवचित ऊन पडतं…..

  तसंच काहीसं पाऊल न वाजवता,

  आपल्या आयुष्यात प्रेम येतं !

  Happy Valentine’s Day!

   

  तुझ्या मनापर्यंत पोहचायचयं

  मग, तुझ्या नजरेतूनंच जायला हवं

  पण असं काहीतरी घडण्यासाठी

  तू एकदा तरी माझ्याकडे

  प्रेमाने पाहायला हवं…

  हे गगनातील तारे -निखळून तुझ्या ओंजळीत

  स्थिरावतीलही कदाचीत…

  पण या चांदण्या रात्रीतल्या प्रवासात,

  तुही माझ्या सोबत असायला हवं!

   

  तुझ्या चेहर्‍यावरचा राग

  तुझ्यासारखाच गोड आहे…

  म्हणूनच माझ्या मनाची,

  तुझ्याकडे ओढ आहे….

  तुझ्या अबोलपणाचं कारण,

  माझ्यावरील राग आहे….

  मग मीही अबोलाच राहतो,

  तसं राहणं मला भाग आहे!

   

  तुझी वाट बघून थकलेल्या,

  डोळ्यांना आता निजवतो आहे.

  तुझ्या माझ्या भेटीसाठी,

  स्वप्नांचा गाव सजवतो आहे.

   

  Valentine Day Marathi Status | व्हॅलेंटाईन डे स्टेटस

   

  तू नसतेस तेव्हा,

  चांदण्याही काळोखात हरवलेल्या असतात.

  चंद्राचं वेड नाही मला,

  फक्त तु असावी शेजारी

  जेव्हा तारे वाट चुकतात…

   

  प्रेमात जरा रागावल्याशिवाय

  प्रेमाला गोडी येणार नाही

  आणि रागावून दूर गेल्याशिवाय

  त्या भेटीचे महत्व तुला कळणार नाही….

   

  प्रेमाचा अर्थ कधी कळलाच नव्हता

  जेव्हा तू माझ्या आयुष्यात नव्हता

  प्रेमाचा अर्थ तेव्हा कळाला

  जेव्हा तू मला मिळाला

  हॅप्पी व्हॅलेंनटाईन डे!

   

  तुझ्या प्रेमाचा रंग तो…

  अजूनही बहरत आहे. ?

  शेवटच्या क्षणापर्यंत….

  मी फक्त तुझीच आहे !!! ?

  Happy Valentine’s Day!

   

  डोळ्यातल्या स्वप्नाला…

  कधी प्रत्यक्षातही आण !

  किती प्रेम करतो तुझ्यावर,

  हे न सांगताही जाण !!! ?

  Happy Valentine’s Day!

   

  तुझ्यासारखा जोडीदार आयुष्यात आल्याने

  मनातल्या राजकुमाराचे स्वप्न झाले साकार

  आज व्हॅलेंटाईन डे दिवशी

  करते मी तुझ्या प्रेमाचा स्विकार

  Happy Valentine’s Day

   

  पाहशील जिथे जिथे नजर उचलून…

  मीच असेल उभा ओठांवर स्मित घेऊन ?

  आलेत कधी जर तुझ्या डोळ्यात दुखांचे अश्रू….

  तुला सुखाचे आनंदाश्रू तिथे तिथे देऊन…….!!!

  Happy Valentine’s Day!

   

   

  कुणीतरी असावं

  गालातल्या गालात हसणारं

  भरलेच आसवांनी,

  तर डोळे पुसणारं

  कुणीतरी असावं

  आपलं म्हणता येणारं

  केलं परकं जगानं,

  तरी आपलं करून घेणारं.

  Be My Valentine….

  मला तुझं हसणं हवं आहे,

  मला तुझं रुसणं हवं आहे,

  तू जवळ नसतानाही,

  मला तुझं असणं हवं आहे…