राज्यात २९४० नवे रुग्ण  ;  ६३ कोरोनाबाधित रुग्णांचा मृत्यू

मुंबई :राज्यात शुक्रवारी २९४० नवे रुग्ण सापडले असून, कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या ४४ हजार ५८२ झाली आहे. तर ६३ जणांचा मृत्यू झाल्याने मृतांची संख्या १५१७ झाली आहे.राज्यात सातत्याने दोन

मुंबई : राज्यात शुक्रवारी २९४० नवे रुग्ण सापडले असून, कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या ४४ हजार ५८२ झाली आहे. तर ६३ जणांचा मृत्यू झाल्याने मृतांची संख्या १५१७ झाली आहे. राज्यात सातत्याने दोन हजारपेक्षा अधिक रुग्ण सापडत असताना शुक्रवारी तब्बल २९४० रुग्ण सापडल्याने आरोग्य विभागाची चिंता वाढली आहे.

त्याचप्रमाणे राज्यात ६३ कोरोनाबाधित रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. आहे. त्यापैकी मुंबईमध्ये २७, पुण्यात ९, जळगावमध्ये ८, सोलापूरात ५, वसई विरारमध्ये ३, औरंगाबाद ३, साता-यात २, मालेगाव १, ठाणे १, कल्याण डोंबिवली १, उल्हासनगर १, पनवेल १ तर नागपूर शहरात १ मृत्यू झाले आहेत. मृतांमध्ये ३७ पुरुष तर २६ महिला आहेत. ६० वर्षे किंवा त्यावरील २८ रुग्ण आहेत तर ३१ रुग्ण हे वय वर्षे ४० ते ५९ या वयोगटातील आहेत. तर ४ जण ४० वर्षांखालील आहे. या ६३ रुग्णांपैकी ४६ जणांमध्ये ( ७३ %) मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदयरोग, अशा स्वरुपाचे अतिजोखमीचे आजार आढळले आहेत. 

आजपर्यंत पाठविण्यात आलेल्या ३,३२,७७७ नमुन्यांपैकी २,८८,१९५ जणांचे प्रयोगशाळा नमुने करोना करता निगेटिव्ह आले आहेत तर ४४,५८२ जण पॉझिटिव्ह आले आहेत. राज्यात सध्या १९४९ कंटेनमेंट झोन क्रियाशील असून शुक्रवारी एकूण १६,१५४ सर्वेक्षण पथकांनी काम केले असून त्यांनी ६६.३२ लाख लोकसंख्येचे सर्वेक्षण केलेले आहे. सध्या राज्यात ४,६९,२७५ लोक होम क्वारंटाईनमध्ये असून २८,४३० लोक संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत.

राज्यातील जिल्हा आणि मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे –

अ.क्र जिल्हा महानगरपालिका बाधित रुग्ण मृत्यू 

१ मुंबई महानगरपालिका २७२५१ ९०९ 

२ ठाणे ३६६ ४ 

३ ठाणे मनपा २२३४ ३४ 

४ नवी मुंबई मनपा १७७६ २९ 

५ कल्याण डोंबवली मनपा ७२७ ७ 

६ उल्हासनगर मनपा १४४ ३ 

७ भिवंडी निजामपूर मनपा ८२ ३ 

८ मीरा भाईंदर मनपा ३८८ ४ 

९ पालघर १०७ ३ 

१० वसई विरार मनपा ४५१ १४ 

११ रायगड २९९ ५ 

१२ पनवेल मनपा २८२ १२ 

ठाणे मंडळ एकूण ३४१०७ १०२७ 

१३ नाशिक ११५ ० 

१४ नाशिक मनपा ९३ २ 

१५ मालेगाव मनपा ७१० ४४ 

१६ अहमदनगर ४९ ५ 

१७ अहमदनगर मनपा २२ ० 

१८ धुळे १७ ३ 

१९ धुळे मनपा ८० ६ 

२० जळगाव २८६ ३६ 

२१ जळगाव मनपा १०९ ५ 

२२ नंदूरबार ३२ २ 

नाशिक मंडळ एकूण १५१३ १०३ 

२३ पुणे २८३ ५ 

२४ पुणे मनपा ४४९९ २३१ 

२५ पिंपरी चिंचवड मनपा २११ ७ 

२६ सोलापूर १० १ 

२७ सोलापूर मनपा ५२२ ३२ 

२८ सातारा २०४ ४ 

पुणे मंडळ एकूण ५७२९ २८० 

२९ कोल्हापूर १७५ १ 

३० कोल्हापूर मनपा २० ० 

३१ सांगली ६२ ० 

३२ सांगली मिरज कुपवाड मनपा ९ १ 

३३ सिंधुदुर्ग १० ० 

३४ रत्नागिरी १३५ ३ 

कोल्हापूर मंडळ एकूण ४११ ५ 

३५ औरंगाबाद २२ ० 

३६ औरंगाबाद मनपा ११६५ ४२ 

३७ जालना ४६ ० 

३८ हिंगोली ११२ ० 

३९ परभणी १७ १ 

४० परभणी मनपा ५ ० 

औरंगाबाद मंडळ एकूण १३६७ ४३ 

४१ लातूर ५८ २ 

४२ लातूर मनपा ३ ० 

४३ उस्मानाबाद २६ ० 

४४ बीड २६ ० 

४५ नांदेड १५ ० 

४६ नांदेड मनपा ८३ ४ 

लातूर मंडळ एकूण २११ ६ 

४७ अकोला ३१ २ 

४८ अकोला मनपा ३३६ १५ 

४९ अमरावती ९ २ 

५० अमरावती मनपा १३६ १२ 

५१ यवतमाळ ११३ ० 

५२ बुलढाणा ३९ ३ 

५३ वाशिम ८ ० 

अकोला मंडळ एकूण ६७२ ३४ 

५४ नागपूर ३ ० 

५५ नागपूर मनपा ४५७ ७ 

५६ वर्धा ३ १ 

५७ भंडारा ९ ० 

५८ गोंदिया २८ ० 

५९ चंद्रपूर ८ ० 

६० चंद्रपूर मनपा ७ ० 

६१ गडचिरोली ९ ० 

नागपूर एकूण ५२४ ८ 

इतर राज्ये /देश ४८ ११ 

एकूण ४४५८२ १५१७