राज्यात ३९४ नवे रुग्ण; १८ रुग्णांचा मृत्यू

मुंबई: राज्यात ३९४ नवीन रुग्णांची नोंद झाली. यामुळे राज्यातील करोना बाधित रुग्णांची संख्या ६८१७ झाली आहे. तर १८ करोना बाधित रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. कोरोनाबाधितांच्या रुग्णांच्या संख्येत होणारी

मुंबई: राज्यात ३९४ नवीन रुग्णांची नोंद झाली. यामुळे राज्यातील करोना बाधित रुग्णांची संख्या ६८१७ झाली आहे. तर १८ करोना बाधित रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

कोरोनाबाधितांच्या रुग्णांच्या संख्येत होणारी वाढ शुक्रवारीही कायम राहिली. राज्यात तब्बल 394 नवे रुग्ण सापडले. शुक्रवारी 18 जणांचा मृत्यू झाला असून राज्यातील मृतांची संख्या ३०१ झाली आहे. मृतांमध्ये मुंबईतील ११, पुणे ५ तर २ मालेगावात दोघांचा मृत्यू झाला. मृतांमध्ये १२ पुरुष तर ६ महिला आहेत. ६० वर्षे किंवा त्यावरील ९ रुग्ण तर ६ रुग्ण हे वय वर्षे ४० ते ५९ या वयोगटातील आहेत तर ३ रुग्ण ४० वर्षांखालील आहे. या १८ मृत्यूंपैकी १२ रुग्णांमध्ये ( ६७ %) मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदयरोग अशा स्वरुपाचे अतिजोखमीचे आजार आढळले आहेत. 

आजपर्यंत पाठविण्यात आलेल्या १०२१८९ नमुन्यांपैकी ९४,४८५ जणांचे प्रयोगशाळा नमुने करोना करता निगेटिव्ह आले आहेत तर ६८१७ जण पॉझिटिव्ह आले आहेत. राज्यात सध्या ५१२ कंटेनमेंट झोन क्रियाशील असून आज एकूण ७७०२ सर्वेक्षण पथकांनी काम केले असून त्यांनी २८.८८ लाख लोकसंख्येचे सर्वेक्षण केलेले आहे. सध्या राज्यात १,१९,१६१ लोक होम क्वारंटाईनमध्ये असून ८,८१४ लोक संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत.

राज्यातील मृत्यूदर 4.4 टक्के

सध्या राज्यातील कोविड१९ आजाराचा मृत्यूदर हा ४.४ टक्के आहे. राज्यातील २६९ मृत्यूंचे वयोगटानुसार विश्लेषण केले असता ५० वर्षांखालील व्यक्तींचा मृत्यूदर हा कमी आढळून येतो, विशेषतः २१ ते ३० वर्षे वयोगटात मृत्यूदर ०.६४ % इतका आहे तर त्यापुढील वयोगटात मृत्यूदर वाढताना दिसून येतो. ६१ ते ७० या वयोगटात मृत्यूदर सर्वाधिक म्हणजे १७.७८ % एवढा आहे . यामुळे ५० वर्षांवरील आणि इतर अतिजोखमीचे आजार असणा-या व्यक्तीमध्ये कोविड१९ आजारामुळे गुंतागुंत होण्याची शक्यता अधिक असल्याचे अधोरेखित झाले आहे. 

राज्यातील जिल्हा आणि मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे – 

अ.क्र जिल्हा महानगरपालिका बाधित रुग्ण मृत्यू 

१ मुंबई महानगरपालिका ४४४७ १७८ 

२ ठाणे ३५ २ 

३ ठाणे मनपा २२० ४ 

४ नवी मुंबई मनपा १२५ ४ 

५ कल्याण डोंबवली मनपा १३१ ३ 

६ उल्हासनगर मनपा २ ० 

७ भिवंडी निजामपूर मनपा १२ ० 

८ मीरा भाईंदर मनपा ११८ २ 

९ पालघर २१ १ 

१० वसई विरार मनपा ११४ ३ 

११ रायगड १४ ० 

१२ पनवेल मनपा ४० १ 

ठाणे मंडळ एकूण ५२७९ १९८ 

१३ नाशिक ४ ० 

१४ नाशिक मनपा ७ ० 

१५ मालेगाव मनपा ११६ ११ 

१६ अहमदनगर २५ २ 

१७ अहमदनगर मनपा ८ ० 

१८ धुळे ६ १ 

१९ धुळे मनपा १६ १ 

२० जळगाव ६ १ 

२१ जळगाव मनपा २ १ 

२२ नंदूरबार ७ १ 

नाशिक मंडळ एकूण १९७ १८ 

२३ पुणे ४३ २ 

२४ पुणे मनपा ८४८ ६३ 

२५ पिंपरी चिंचवड मनपा ७० २ 

२६ सोलापूर १ ० 

२७ सोलापूर मनपा ३८ ३ 

२८ सातारा २० २ 

पुणे मंडळ एकूण १०२० ७२ 

२९ कोल्हापूर ७ ० 

३० कोल्हापूर मनपा ३ ० 

३१ सांगली २५ ० 

३२ सांगली मिरज कुपवाड मनपा १ १ 

३३ सिंधुदुर्ग १ ० 

३४ रत्नागिरी ८ १ 

कोल्हापूर मंडळ एकूण ४५ २ 

३५ औरंगाबाद ० ० 

३६ औरंगाबाद मनपा ४२ ५ 

३७ जालना २ ० 

३८ हिंगोली ७ ० 

३९ परभणी ० ० 

४० परभणी मनपा १ ० 

औरंगाबाद मंडळ एकूण ५२ ५ 

४१ लातूर ९ ० 

४२ लातूर मनपा ० ० 

४३ उस्मानाबाद ३ ० 

४४ बीड १ ० 

४५ नांदेड ० ० 

४६ नांदेड मनपा १ ० 

लातूर मंडळ एकूण १४ ० 

४७ अकोला ११ १ 

४८ अकोला मनपा १२ ० 

४९ अमरावती ० ० 

५० अमरावती मनपा १३ १ 

५१ यवतमाळ २३ ० 

५२ बुलढाणा २१ १ 

५३ वाशिम १ ० 

अकोला मंडळ एकूण ८१ ३ 

५४ नागपूर २ ० 

५५ नागपूर मनपा ९९ १ 

५६ वर्धा ० ० 

५७ भंडारा ० ० 

५८ गोंदिया १ ० 

५९ चंद्रपूर ० ० 

६० चंद्रपूर मनपा २ ० 

६१ गडचिरोली ० ० 

नागपूर एकूण १०४ १ 

इतर राज्ये २५ २ 

एकूण ६८१७ ३०१