बार्शीतील १९ गावांच्या पाण्यासाठी साडे तेरा कोटी मंजूर : राजेंद्र राऊत

केंद्र व महाराष्ट्र सरकारच्या माध्यमातून संयुक्तपणे राबविण्यात येणाऱ्या जल जीवन मिशन अंतर्गत नळ पाणी पुरवठा योजनेसाठी अंतिम प्रशासकीय मान्यता मिळून १३ कोटी ५१ लाख १६ हजार ६३६ रुपये मंजूर झाल्याची माहिती आमदार राजेंद्र राऊत यांनी दिली.

    बार्शी / नवराष्ट्र न्यूज नेटवर्क : केंद्र व महाराष्ट्र सरकारच्या माध्यमातून संयुक्तपणे राबविण्यात येणाऱ्या जल जीवन मिशन अंतर्गत नळ पाणी पुरवठा योजनेसाठी अंतिम प्रशासकीय मान्यता मिळून १३ कोटी ५१ लाख १६ हजार ६३६ रुपये मंजूर झाल्याची माहिती आमदार राजेंद्र राऊत (Rajendra Raut) यांनी दिली.

    बार्शी तालुक्यातील काही गावांमध्ये पाणी पुरवठा संबंधी तुटवडा निर्माण होत होता. या पार्श्वभूमीवर आ. राऊत यांनी, हा तुटवडा दूर करण्यासाठी पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याकडे पत्र व्यवहार करून, मंत्रालयात पाठपुरावा सुरू ठेवला होता.

    या योजनेत केंद्र सरकार ५० टक्के, राज्य सरकार ५० टक्के वाटा असणार आहे. लोकसहभागातून ग्रामपंचायतीचा देखभाल दुरुस्तीसाठी १० टक्के वाटा असणार आहे. सदर कामांची निवीदा लवकरच प्रसिद्ध होणार असून, सर्व प्रशासकीय बाबी पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्ष कामास सुरुवात होणार आहे.

    १) पिंपळगाव धस- ७२ लाख १० हजार ४८३ रूपये. २) भानसळे – ३१ लाख २८ हजार ७२३ रूपये. ३) गुळपोळी १ कोटी १४ लाख ३८ हजार ६१० रूपये. ४) यळंब ४७ लाख, ०१ हजार ८१२ रूपये. ५) सावरगाव ३२ लाख ०५ हजार ७३८ रूपये. ६) झाडी ५५ लाख ६८ हजार ४०४ रूपये. ७) लक्ष्याचीवाडी ४७ लाख ६३ हजार १६५ रुपये. ८) नारीवाडी ७० लाख ०८ हजार ३३६ रूपये. ९) बोरगांव झाडी ३७ लाख ८० हजार ९७६ रुपये. १०) वाणेवाडी ५४ लाख ३५ हजार ९३४ रूपये

    ११) मांडेगाव ९१ लाख ६१ हजार ०९८ रुपये. १२) अरणगांव ६३ लाख ३३ हजार ०७१ रूपये. १३) आगळगांव १ कोटी ४१ लाख ९१ हजार ०६५ रूपये. १४) घोळवेवाडी ६० लाख ३५ हजार ९९२ रुपये. १५) बावी १ कोटी ०६ लाख ०८ हजार ११४ रूपये. १६) चिंचोली ढेंबेरेवाडी ७६ लाख ५० हजार ७२३ रूपये. १७) धामणगाव १ कोटी ३३ लाख ६६ हजार २७२ रूपये. १८) तांबेवाडी ८४ लाख ३३ हजार ६२२ रूपये. १९) काळेगांव ३० लाख ९४ हजार ४९८ रूपयेप्रमाणे निधी मंजूर झाला आहे.