वसई विरार महापालिकेचा ३ हजार ११२ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर

परिणामी महापालिकेचा चौथा प्रशासकीय अर्थसंकल्प लोकप्रतिनिधीं शिवाय पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त रमेश मनाळे यांनी प्रशासक असलेले आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्याकडे सादर केला.

    वसई । रविंद्र माने : वसई-विरार महापालिकेचा सन २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प प्रशासक अनिलकुमार पवार यांनी सोमवारी दुपारी सादर केला. यंदा मागील वर्षाच्या तुलनेत ३३२ कोटींनी वाढ झाली असून, मालमत्ता आणि पाणीपट्टीत ही करवाढ न करता उत्पनाचे मार्ग वाढविण्यावर भर देण्यात आला आहे.

    जून २०२० ला महापालिकेतील लोकप्रतिनिधींचा कार्यकाळ संपुष्टात आला, त्यानंतर निवडणुका झाल्याच नाहीत. परिणामी महापालिकेचा चौथा प्रशासकीय अर्थसंकल्प लोकप्रतिनिधीं शिवाय पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त रमेश मनाळे यांनी प्रशासक असलेले आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्याकडे सादर केला. प्रशासकांकडून या अंदाजपत्रकातील तरतुदींवर चर्चा केल्यानंतर त्याला अंतिम मंजूरी दिली जाणार आहे. यावेळी मुख्य लेखा अधिकारी सुरेश बनसोडे, उपायुक्त किशोर गवस, अजित मुठे, नानासाहेब कामठे, चारूशिला पंडित, समीर भूमकर, तानाजी नरळे, पंकज पाटील, नयना ससाणे, शहर अभियंता प्रदीप पाचंगे, प्रकाश साटम, पाणी अभियंता सुरेंद्र ठाकरे, कार्यकारी अभियंता अमोल जाधव उपस्थित होते.

    या अंदाजपत्रकात आस्थापना, नगररचना, पथदिवे, विद्युत व्यवस्था, अग्निशमन, शहर स्वच्छता, घनकचरा व्यवस्थापन, वैद्यकिय आरोग्य, दिव्यांगांसाठी कल्याणकारी योजना, महिला बालकल्याण, मागासवर्गीय कल्याणकारी योजना, परिवहन सेवा, बांधकाम, वृक्ष आणि पर्यावरण, उद्यान, तलाव सुशोभिकरण, जलतरण तलाव, क्रिडा विषयक कार्यक्रम, नालेखोदाई, पुरप्रतिबंधक कामे, पाणीपुरवठा व्यवस्था यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.
    या सुविधा पुरवण्यासाठी पालिकेने मालमत्ता करातून ३८४ कोटी ५७ लाख, नगररचना करातून २१० कोटी २० लाख आणि पाणीपुरवठा करातून १२० कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे. जाहिरात कर ६ कोटी ५ लाख, अग्निशमन सेवा कर ३९ कोटी ७७ लाख आणि स्वच्छता सेवा ४६ कोटी ९५ लाख या उत्पन्नाचीही त्यात भर पडणार आहे. तसेच मुद्रांक शुल्क अनुदान, वाचनालय अनुदान १०० कोटी ५९ लाख, पे अँड पार्क वाहनतळ व्यवस्था, नो पार्किंग वाहने उचलणे, अतिक्रमण हटवणे, अनधिकृत बांधकामे तोडणे, प्रशासकीय शुल्क, भंगार विक्री, निविदा फार्म फी आणि इतर नगरपालिका प्रकाशनाचे जमा, रुग्णालय व इतर आस्थापनाच्या नोंदणीसाठी नाहरकत दाखला, दाखला नूतनीकरण फी, जन्म मृत्यू दाखला, विवाह नोंदणी फी पासून ६१ कोटी १० लाख रुपये इतके जमा अपेक्षित आहे.

    त्याचप्रमाणे १५ वा वित्तआयोग अंतर्गत घनकचरा व्यवस्थापन, पाणी पुरवठा, एअर क्वालिटी या करीता अनुदान, अमृत पाणी पुरवठा योजना,आमदार निधी, दलित वस्ती अनुदाने या अशा विविध स्वरुपात अनुदाना पोटी महापालिकेस ४१३ कोटी ९९ लाख रुपये तर वस्तु व सेवा कर अनुदानापोटी ४८४ कोटी ७० लाख जमा होणे अपेक्षित धरण्यात आले आहे.