Sōlāpūra jhēḍapīcē 48 kōṭī bajēṭa; sī'ī'ō manīṣā āvhāḷēnnī kēlē andājapatraka sādara śēkhara gōtasurvē, sōlāpūra: Jil'hā pariṣadēcyā sana 2024-25 cyā mūḷa andājapatrakāta jil'hyātīla sāmājika, ārthika va śaikṣaṇika darjā vāḍhāvā, jil'hā pariṣadēcē ārthika saśaktīkaraṇa vhāvē tasēca śētīsōbata jōḍadhandyānā prōtsāhana miḷāvē va grāmīṇa janatēcē jīvanamāna un̄cāvē yāsāṭhī nāvin'yapūrṇa yōjanān̄cā samāvēśa kēlā āhē. Śivāya gatavarṣī pā'ūsa kamī jhālyānē duṣkāḷī paristhitī nirmāṇa jhālyānē ṭan̄cā'īsāṭhī upāyayōjanā kēlyā asalyācī māhitī jil'hā pariṣadēcyā mukhya kāryakārī adhikārī maniṣā āvhāḷē yānnī dilī.Daramyāna gatavarṣī muḷa andājapatraka 45 kōṭī 6 lakṣa 68 hajāra hōtē.Yāvarṣī sana 2024-25 cyā mūḷa andājapatrakāta 3 kōṭī 4 lākha 99 hajāra itakī vāḍha hō'ūna 48 kōṭī 11 lākha 67 hajāra itakē andājapatraka sādara karaṇyāta ālē. Jil'hā pariṣadēcyā yaśavantarāva cavhāṇa sabhāgr̥hāmadhyē sōlāpūra jil'hā pariṣadētīla sva'utpannācē sana 2023-24 cē sudhārita va sana 2024-25 cē mūḷa andājapatraka va arthasaṅkalpa jil'hā pariṣadēcyā artha samitīcyā sabhāpatī tathā praśāsaka mukhya kāryakārī adhikārī maniṣā āvhāḷē yānnī sādara kēlē.Yāvēḷī atirikta mukhya kāryakārī adhikārī sandipa kōhiṇakara, upamukhya kāryakārī adhikārī (praśāsana) smitā pāṭīla, mukhya lēkhā va vitta adhikārī minākṣī vākaḍē, upamukhya kāryakārī adhikārī (grāmapan̄cāyata) iśādhīna śēḷakandē, upamukhya kāryakārī adhikārī (pāṇī va svacchatā) amōla jādhava, bāndhakāmacē kāryakārī abhiyatā santōṣa kulakarṇī,kāryakārī abhiyantā narēndra kharāḍē, jalasandhāraṇa adhikārī ēsa.Ēsa.Pārasē, śikṣaṇādhikārī (prāthamika) kādara śēkha, śikṣaṇādhikārī (mādhyamika) sacina jagatāpa, paśusanvardhana adhikārī ḍŏ.Navanātha naraḷē, samāja kalyāṇa adhikārī sunila khamitakara, kr̥ṣī vikāsa adhikārī paramēśvara vāghamōḍē yān̄cyāsaha gaṭa vikāsa adhikārī ādī upasthita hōtē. Prārambhī upamukhya kāryakārī adhikārī (praśāsana) smitā pāṭīla yānnī prāstavika kēlē va mukhya kāryakārī adhikārī maniṣā āvhāḷē yān̄cē svāgata mukhya lēkhā va vitta adhikārī minākṣī vākaḍē yānnī kēlē.Jil'hā pariṣadēcyā mukhya lēkhā va vitta adhikārī minākṣī vākaḍē yānnī āja sōmavāra 4 mārca rōjī dupārī dōna vājatā arthasaṅkalpa mukhya kāryakārī adhikārī maniṣā āvhāḷē yān̄cyākaḍē sādara kēlē.Tyānantara sabhāgr̥hāta hē bajēṭa sādara karaṇyāta ālē.Sana 2023-24 cē mūḷa andājapatraka rakkama ru.4506,68 Lakṣa cē hōtē. Sana 2024-25 cyā mūḷa andājapatrakāta rakkama ru.304.99 Lakṣa itakī vāḍha karuna rakkama ru.4811.67 Lakṣa cē mūḷa andājapatraka sādara karaṇyāta ālē. ● Āśā yān̄cyā ārōgyāsāṭhī āśā klinika hī yōjanā ● prāthamika ārōgya kēndrāmadhyē karmacārī yān̄cyā rumacē ādhunikīkaraṇa karaṇē ● prāthamika ārōgya kēndra/ upakēndrākaḍīla jaiva ghanakacarā vyavasthāpana karaṇē ● māgāsavargīya vidyārthyānnā spardhā parikṣā dēṇyāsāṭhī prōtsāhana miḷāvē yāsāṭhī spardhā parīkṣā pūrva parīkṣēta uttīrṇa jhālēlyā vidyārthyānnā ārthika madata karaṇē ● i.5 Vī tē 9vī cyā māgāsavargīya mulāmulīnnā sāyakalī puraviṇē ● apaṅga vyaktīnnā svayan̄calita sahāyabhūta sādhanē va tantrajñāna karītā arthasahāyya dēṇē yā yōjanē antargata ī-rikṣā dēṇyāta yēṇāra ● divyāṅga vidyārthyānnā spardhā parikṣā dēṇyāsāṭhī prōtsāhana miḷāvē yāsāṭhī spardhā parīkṣā pūrva parīkṣēta uttīrṇa jhālēlyā divyāṅga vidyārthyānnā ārthika madata karaṇē ● grāmīṇa bhāgātīla mulīnnā spardhā parikṣā dēṇyāsāṭhī prōtsāhana miḷāvē yāsāṭhī spardhā parīkṣā pūrva parīkṣēta uttīrṇa jhālēlyā mulīnnā ārthika madata karaṇē ● jil'hā pariṣadēcyā śāḷēta khaḍūmukta śāḷā, vhā'īṭa bōrḍa va sāyansa vāॕla upakrama rābaviṇāra ● jil'hā pariṣada prāthamika śāḷēta vīja bacata hōṇēsāṭhī sōlara yuniṭa basaviṇē. Sana 2024-25 cē mūḷa andājapatrakātīla vibhāganihāya yōjanā khālīlapramāṇē āhēta. Praśāsana karmacā-yān̄cē kāmakājāta praśāsakīya gatimānatā āṇanēsāṭhī va guṇavattā vāḍhīsāṭhī karmacāṟyānnā praśikṣaṇa va kāryaśāḷā āyōjita karaṇēsāṭhī taratūda karaṇēta ālēlī āhē. Kr̥ṣi vibhāga kr̥ṣi vibhāgāsāṭhī māgīla varṣācyā mūḷa taratūdīpēkṣā rakkama ru.2.00 Lakṣa itakī vāḍha karuna kr̥ṣisāṭhī ēkūṇa ra.Ru.372.00 Lakṣa itakī taratūda kēlēlī āhē. • Kr̥ṣi abhiyāntrikī yōjanēntargata ṭrĕkṭara calita aujārē, ṭrĕkṭara, rōṭāvhēṭara, palṭī nāṅgara, pēraṇī yantra, rōṭarī ṭilara yāsāṭhī rakkama ru.100.00 Lakṣa itakī bharīva taratūda karaṇyāta ālēlī āhē. Jēṇēkaruna sōlāpūra jil'hayātīla śētaka-yānnā ādhunika aujārān̄cā mōṭhyā pramāṇāta lābha hō'īla, yācī kāḷajī ghētalī āhē. • Śētakarī va paśupālaka yān̄cēsāṭhī kaḍabākuṭṭī, tāḍapatrī, slarī philṭara yā sudhārita aujārān̄cā vāpara vhāvā, mhaṇūna rakkama ru.110.00 Lakṣa itakī taratūda kēlēlī āhē. Paśusanvardhana vibhāga paśusanvardhanasāṭhī ēkūṇa 33604 itakī taratūda kēlēlī āhē • paśun̄cyā dugdha vāḍhīsāṭhī jīvanasatva auṣadha puravaṭhā karaṇēsāṭhī rakkama 40 lākha tara, dugdhōtpādana vāḍhaviṇyāsāṭhī vandhyatva nivāraṇa kāryakrama antargata 30 lakṣa, • ārthikadr̥ṣṭyā māgāsalēlyā śētakarī va śētamajūra yānnā cāra śēḷayā va ēka bōkaḍa vāṭapa yōjanēsāṭhī rakkama ru.40.00 Lakṣa, • paśupālakānnā milkīṅga maśīna puraviṇēsāṭhī rakkama ru.30.00 Lakṣa itakī taratūda karaṇēta ālēlī āhē. Sārvajanika ārōgya vibhāga ārōgya vibhāgāsāṭhī ēkūṇa ra.Ru.397.31 Lakṣa itakī taratūda kēlēlī āhē. • Ārōgya vibhāgāsāṭhī yōjanā antargata āśā klīnika hī yōjanā ghēṇyāta yēta asūna tyāmadhyē pratyēka āśā sēvikānnā B.P. Mōjaṇē maśīna, śugara mōjaṇē maśīna, vajanakāṭā, baiḍēna, vāpha dyāyacē maśīna (Nebuliser) aṅga śēkāyacī piśavī asē kīṭa dyāvayācē asūna tyāmadhūna āśā klinika tayāra hō'īla, yāsāṭhī rakkama ru.24.00 Lakṣa itakī taratūda kēlēlī āhē. • Prāthamika ārōgya kēndrāmadhyē Labour Room cē ādhunikīkaraṇāsāṭhī rakkama ru.30.00 Lakṣa prāthamika ārōgya kēndrāsāṭhī auṣadhē kharēdīsāṭhī ra.Rū.100.00 Lakṣa, • śvānadanśa lasa, sarpadanśa lasa kharēdīsāṭhī rakkama ru.30.00 Lakṣa, • jil'ha ज़्यादा दिखाएं ​ 5,000 / 5,000 अनुवाद के नतीजे अनुवाद 48 crore budget of Solapur ZP; CEO Manisha Awhale presented the budget

  शेखर गोतसुर्वे, सोलापूर : जिल्हा परिषदेच्या सन २०२४-२५ च्या मूळ अंदाजपत्रकात जिल्ह्यातील सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक दर्जा वाढावा, जिल्हा परिषदेचे आर्थिक सशक्तीकरण व्हावे तसेच शेतीसोबत जोडधंद्याना प्रोत्साहन मिळावे व ग्रामीण जनतेचे जीवनमान उंचावे यासाठी नाविन्यपूर्ण योजनांचा समावेश केला आहे. शिवाय गतवर्षी पाऊस कमी झाल्याने दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याने टंचाईसाठी उपाययोजना केल्या असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनिषा आव्हाळे यांनी दिली.

  ४८ कोटींचे अंदाजपत्रक सादर

  दरम्यान गतवर्षी मूळ अंदाजपत्रक ४५ कोटी ६ लक्ष ६८ हजार होते. यावर्षी सन २०२४-२५ च्या मूळ अंदाजपत्रकात ३ कोटी ४ लाख ९९ हजार इतकी वाढ होऊन ४८ कोटी ११ लाख ६७ हजार इतके अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले. जिल्हा परिषदेच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहामध्ये सोलापूर जिल्हा परिषदेतील स्वउत्पन्नाचे सन २०२३-२४ चे सुधारित व सन २०२४-२५ चे मूळ अंदाजपत्रक व अर्थसंकल्प जिल्हा परिषदेच्या अर्थ समितीच्या सभापती तथा प्रशासक मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनिषा आव्हाळे यांनी सादर केले.

   

  यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदिप कोहिणकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ( प्रशासन ) स्मिता पाटील , मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी मिनाक्षी वाकडे , उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) इशाधीन शेळकंदे , उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता ) अमोल जाधव, बांधकामचे कार्यकारी अभियता संतोष कुलकर्णी ,कार्यकारी अभियंता नरेंद्र खराडे , जलसंधारण अधिकारी एस.एस.पारसे , शिक्षणाधिकारी ( प्राथमिक ) कादर शेख, शिक्षणाधिकारी ( माध्यमिक ) सचिन जगताप , पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ.नवनाथ नरळे , समाज कल्याण अधिकारी सुनिल खमितकर, कृषी विकास अधिकारी परमेश्वर वाघमोडे यांच्यासह गट विकास अधिकारी आदी उपस्थित होते.
  प्रारंभी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ( प्रशासन ) स्मिता पाटील यांनी प्रास्तविक केले व मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनिषा आव्हाळे यांचे स्वागत मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी मिनाक्षी वाकडे यांनी केले.जिल्हा परिषदेच्या मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी मिनाक्षी वाकडे यांनी आज सोमवार ४ मार्च रोजी दुपारी दोन वाजता अर्थसंकल्प मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनिषा आव्हाळे यांच्याकडे सादर केले.त्यानंतर सभागृहात हे बजेट सादर करण्यात आले.सन २०२३-२४ चे मूळ अंदाजपत्रक रक्कम रु.४५०६,६८ लक्ष चे होते. सन २०२४-२५ च्या मूळ अंदाजपत्रकात रक्कम रु.३०४.९९ लक्ष इतकी वाढ करुन रक्कम रु.४८११.६७ लक्ष चे मूळ अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले.

  ● आशा यांच्या आरोग्यासाठी आशा क्लिनिक ही योजना
  ● प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये कर्मचारी यांच्या रुमचे आधुनिकीकरण करणे
  ● प्राथमिक आरोग्य केंद्र / उपकेंद्राकडील जैव घनकचरा व्यवस्थापन करणे
  ● मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परिक्षा देण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे यासाठी स्पर्धा परीक्षा पूर्व परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत करणे
  ● इ.५ वी ते ९वी च्या मागासवर्गीय मुलामुलींना सायकली पुरविणे
  ● अपंग व्यक्तींना स्वयंचलित सहायभूत साधने व तंत्रज्ञान करीता अर्थसहाय्य देणे या योजने अंतर्गत ई-रिक्षा देण्यात येणार
  ● दिव्यांग विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परिक्षा देण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे यासाठी स्पर्धा परीक्षा पूर्व परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत करणे
  ● ग्रामीण भागातील मुलींना स्पर्धा परिक्षा देण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे यासाठी स्पर्धा परीक्षा पूर्व परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या मुलींना आर्थिक मदत करणे
  ● जिल्हा परिषदेच्या शाळेत खडूमुक्त शाळा, व्हाईट बोर्ड व सायन्स वाॕल उपक्रम राबविणार
  ● जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत वीज बचत होणेसाठी सोलर युनिट बसविणे .

  सन २०२४-२५ चे मूळ अंदाजपत्रकातील विभागनिहाय योजना खालीलप्रमाणे आहेत.

  प्रशासन

  कर्मचा-यांचे कामकाजात प्रशासकीय गतिमानता आणनेसाठी व गुणवत्ता वाढीसाठी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण व कार्यशाळा आयोजित करणेसाठी तरतूद करणेत आलेली आहे.

  कृषि विभाग

  कृषि विभागासाठी मागील वर्षाच्या मूळ तरतूदीपेक्षा रक्कम रु.२.०० लक्ष इतकी वाढ करुन कृषिसाठी एकूण र.रु.३७२.०० लक्ष इतकी तरतूद केलेली आहे.

  • कृषि अभियांत्रिकी योजनेंतर्गत ट्रॅक्टर चलित औजारे, ट्रॅक्टर, रोटाव्हेटर, पल्टी नांगर, पेरणी यंत्र, रोटरी टिलर यासाठी रक्कम रु.१००.०० लक्ष इतकी भरीव तरतूद करण्यात आलेली आहे. जेणेकरुन सोलापूर जिल्हयातील शेतक-यांना आधुनिक औजारांचा मोठ्या प्रमाणात लाभ होईल, याची काळजी घेतली आहे.

  • शेतकरी व पशुपालक यांचेसाठी कडबाकुट्टी, ताडपत्री, स्लरी फिल्टर या सुधारित औजारांचा वापर व्हावा, म्हणून रक्कम रु.११०.०० लक्ष इतकी तरतूद केलेली आहे.

  पशुसंवर्धन विभाग

  पशुसंवर्धनसाठी एकूण ३३६०४ इतकी तरतूद केलेली आहे

  • पशुंच्या दुग्ध वाढीसाठी जीवनसत्व औषध पुरवठा करणेसाठी रक्कम 40 लाख तर, दुग्धोत्पादन वाढविण्यासाठी वंध्यत्व निवारण कार्यक्रम अंतर्गत 30 लक्ष,

  • आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या शेतकरी व शेतमजूर यांना चार शेळया व एक बोकड वाटप योजनेसाठी रक्कम रु.४०.०० लक्ष,

  • पशुपालकांना मिल्कींग मशीन पुरविणेसाठी रक्कम रु.३०.०० लक्ष इतकी तरतूद करणेत आलेली आहे.

  सार्वजनिक आरोग्य विभाग

  आरोग्य विभागासाठी एकूण र.रु.३९७.३१ लक्ष इतकी तरतूद केलेली आहे.

  • आरोग्य विभागासाठी योजना अंतर्गत आशा क्लीनिक ही योजना घेण्यात येत असून त्यामध्ये प्रत्येक आशा सेविकांना B.P. मोजणे मशीन, शुगर मोजणे मशीन, वजनकाटा, बैडेन, वाफ द्यायचे मशीन (Nebuliser) अंग शेकायची पिशवी असे कीट द्यावयाचे असून त्यामधून आशा क्लिनिक तयार होईल, यासाठी रक्कम रु.२४.०० लक्ष इतकी तरतूद केलेली आहे.

  • प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये Labour Room चे आधुनिकीकरणासाठी रक्कम रु.३०.०० लक्ष प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी औषधे खरेदीसाठी र.रू.१००.०० लक्ष,

  • श्वानदंश लस, सर्पदंश लस खरेदीसाठी रक्कम रु.३०.०० लक्ष,

  • जिल्हास्तर/तालुकास्तर/प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तर/उपकेंद्र स्तर बीज, पाणी, दुरध्वनी, इंधन, कुटूंब कल्याण शस्त्रक्रिया सर्जन वाहन इंधनसाठी रक्कम रु.१००.०० लक्ष

  • ग्रामीण जनतेला असाध्य रोगावरील उपचारासाठी अर्थसहाय्य यासाठी र.रु.२०.०० लक्ष,

  • प्राथमिक आरोग्य केंद्र / उपकेंद्राकडील जैव घनकचरा विल्हेवाट लावणे यासाठी र.रु.३०.०० लक्ष,

  समाजकल्याण विभाग

  समाजकल्याण विभागासाठी मागील वर्षीच्या मूळ तरतूदीपेक्षा रक्कम रु.३३.७७ लक्ष इतकी वाढ करुन समाजकल्याण विभागासाठी एकूण र.रु.४७५.०० लक्ष इतकी तरतूद केलेली आहे.

  • ग्रामीण भागातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परिक्षा देण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे यासाठी स्पर्धा परीक्षा पूर्व परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत करणे यासाठी रक्कम रु.१५.०० लक्ष इतकी तरतूद केलेली आहे.

  • ग्रामीण भागातील मागासवर्गीय जनतेच्या विकासासाठी ५ व ७.५ HP विद्युत मोटार पुरविणे साठी रक्कम रु.३०.०० लक्ष,

  • इ.५वी ते ९वी च्या मागासवर्गीय मुलामुलींना सायकली पुरविणे साठी रक्कम रु. २०,०० लक्ष,

  • मागासवर्गीयांना शेळीपालन गट अनुदान रक्कम रु.३०.०० लक्ष,

  • ग्रामीण भागातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना संगणक प्रशिक्षणासाठी रक्कम रु.४००० लक्ष,

  • व्यवसाय व तांत्रिक प्रशिक्षण योजनांतर्गत Tally (संगणक) प्रशिक्षणासाठी रक्कम रु.२५.०० लक्ष इतकी तरतूद करणेत आलेली आहे.
  • अपंग व्यक्तींना स्वयंचलित सहायभूत साधने व तंत्रज्ञान करीता अर्थसहाय्य देणे या योजने अंतर्गत ई-रिक्षासाठी रक्कम रु. ४९.०० ला,

  • अपंग व्यक्तींना उद्योजकता व कौशल्य विकास शिबीर आयोजित करणेसाठी रक्कम रु.२०,०० लक्ष,

  • अपंग व्यक्तींना शेळीपालन गट अनुदानासाठी रक्कम रु.४२.०० लक्ष,

  • ग्रामीण भागातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परिक्षा देण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे यासाठी एपर्धा परीक्षा पूर्व परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत करणे यासाठी रक्कम रु.२०.०० लक्ष,

  • दिव्यांग मुलांना विशेष उच्च दर्जेचा उपलब्ध करुन देणेसाठी अनुदान रक्कम रु.२५.०० लक्ष इतकी तरतूद करणेत आलेली आहे.

  महिला व बालकल्याण विभाग

  महिला व बाल कल्याण विभागासाठी मागील वर्षीच्या मूळ तरतूदीपेक्षा रक्कम रु.४६.०१ लक्ष इतकी वाढ करुन महिला व बाल कल्याण विभागासाठी एकूण र.रु.३६७.०७ लक्ष इतकी तरतूद केलेली आहे.

  • ग्रामीण भागातील मुलींना स्पर्धा परिक्षा देण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे यासाठी स्पर्धा परीक्षा पूर्व परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या मुलींना आर्थिक मदत करणे यासाठी रक्कम रु.१५.०० लक्ष इतको तरतूद केलेली आहे.

  • ग्रामीण भागातील महिलांना विविध साहित्य पुरविणे यासाठी रक्कम रु.८०.०० लक्ष,

  • अंगणवाड्यांना विविध साहित्य/ शैक्षणिक उपयोगती साहित्य पुरविणे यासाठी रक्कम रु.८०.०० लक्ष इतकी तरतूद करणेत आलेली आहे.

  ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग

  ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागासाठी मागील वर्षीच्या मूळ तरतूदीपेक्षा रक्कम रु.६१.०० लक्ष इतकी वाढ करुन पाणी पुरवठा विभागासाठी एकूण र.रु.२९१.०० लक्ष इतकी तरतूद केलेली आहे.

  लघु पाटबंधारे

  लघु पाटबंधारे विभागासाठी एकूण र.रू.२००.०० लक्ष इतकी तरतूद केलेली आहे.

  शिक्षण विभाग

  शिक्षण विभागासाठी एकूण र.रु.५४०.१८ लक्ष इतकी तरतूद केलेली आहे.

  • विद्यार्थ्यांची संपादणूक पातळी वाढविणेकरिता शेक्षणिक साहित्य उपलब्ध करुन दणे, खडूमुक्त शाळा, White Board Science Wall यासाठी रक्कम रु.७५.०० लक्ष,

  • जि.प.शाळांमध्ये बेंच खरेदीसाठी व क्रिडा, साहित्य उपलब्ध करुन देणेसाठी प्रत्येकी र.रु.२०.०० लक्ष,

  • जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांच्या देखभाल, दुरुस्ती, अमृत रसोई तयार करणे तसेच शाळेत बीज बचत होणेसाठी सोलर युनिट बसविणे व इतर अनुषंगिक खर्चासाठी रक्कम रु.२५०.०० लक्ष इतकी भरीव तरतूद करणेत आलेली आहे.

  बांधकाम विभाग

  बांधकाम विभागासाठी र.रू.११०५.०१ लक्ष इतकी तरतूद केलेली आहे.
  • यामध्ये प्रामुख्याने जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नवाढीसाठी व्यापारी गाळे बांधणेकामी रक्कम रु.५०.०० लक्ष इतकी तूरतूद केलेली आहे.
  ग्रामीण व इतर जिल्हा रस्ते बांधकाम व विविध विकास कामासाठी ४ कोटी रुपये इतकी तरतूद करण्यात आली आहे.