माण तालुक्यातील सिध्दनाथ पतसंस्थेत ७३ लाखांचा घोटाळा

संस्थापक, चेअरमन, व्यवस्थापकासह अकरा जणांच्या विरोधात गुन्हा, शासकीय लेखापरीक्षक यांची फिर्याद

    दहिवडी : माण तालुक्यातील नावाजलेल्या सिद्धनाथ नागरी सहकारी पतसंस्थेत ७२ लाख ८६ हजार रुपयांचा अपहार झाले. या प्रकरणी संस्थापक, चेअरमन, व्यवस्थापकासह अकरा जणांच्या विरोधात फसवणूकीचा गुन्हा दहिवडी पोलीस ठाण्यात नोंद झाला आहे. अपहराचा गुन्हा शासकीय लेखापरीक्षक अनिल सचितानंद पैलवान यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून नोंद झाला आहे. या घटनेने सहकार क्षेत्रात खळबळ माजली आहे.

    सदरच्या गुन्ह्यामध्ये कै. वाघोजीराव पिलाजीराव पोळ (संस्थापक ), सुनील वाघोजीराव पोळ (चेअरमन ), रणजीत साहेबराव पोळ (तत्कालीन सर व्यवस्थापक), महादेव रामचंद्र गोंजारी (तत्कालीन उप व्यवस्थापक व कर्जदार ),संदीप सर्जेराव चव्हाण, दीपक किसनराव खुळे, राहुल शिवाजीराव कट्टे,वसंत रघुनाथ गायकवाड (सर्व कर्मचारी ), दिलीप शिवाजी कदम (तत्कालीन शाखा व्यवस्थापक ), सुशांत बबन जाधव , अमित आप्पासो गोंजारी (तत्कालीन रोखापाल ), सर्व राहणार दहिवडी तालुका माण जिल्हा सातारा यांचा संशयित आरोपी म्हणून समावेश आहे.

    याबाबतची माहिती अशी,यातील फिर्यादी अनिल सचितानंद पैलवान वय ५३ वर्ष व्यवसाय नोकरी राहणार अमेय रेसिडेन्सी प्लॉट नंबर चार गव्हर्मेंट कॉलनी विश्रामबाग सांगली हे शासकीय लेखापरीक्षक असून त्यांनी सिद्धनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था दहिवडी या पतसंस्थेचे चाचणी लेखापरीक्षण पूर्ण करून सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्याकडे अहवाल सादर केला होता. त्यास अनुसरून . अपर निबंध लेखापरीक्षण सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य पुणेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८१ (५) ब ने गुन्हा नोंदीबाबत प्राधिकृत केलेने सदरचा गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.

    त्यामध्ये दिनांक ४/२/२०१२ ते दिनांक १५/ ११ /२०१७ या कालावधीत सिद्धनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था दहिवडी या पतसंस्थेचे शाखा क्रमांक १ मध्ये आरोपी क्रमांक १ ते ११ यांनी यांनी आपसात संगणमत करून त्यांच्या पदाचा दुरुपयोग करून वर नमूद आरोपी मधील आरोपी क्रमांक एक ते नऊ यांनी संस्थेच्या २०१५ -१६ ते २०२०- २१ या कालावधीमधील संचालक मंडळाच्या निवडणूक खर्चासाठी संशयित आरोपी अ.नं.१ ते ९ यांचे नावे बनावट कर्ज प्रकरण तयार करून त्याचे रकमेचे वाटप दर्शवून नमूद रकमेचा वापर केला आहे तसेच सदर अपहार निदर्शनास येऊ नये म्हणून संस्थेतील सर्व कर्मचारी यांना ज्यादा पगार दिल्याचे दर्शवून सदर जादा पगारातून सदरचे कर्ज रक्कम रुपये 31,56,950/-भरणा करून संस्थेची व ठेवीदाराची फसवणूक केली आहे.

    तसेच संशयित आरोपी क्रमांक १,२,१०,११ यांनी कर्जदार गणपत आनंदराव मोरे यांना दिलेले कर्ज सुशीला वाघोजीराव पोळ यांच्या खात्यात ट्रान्सफर करून त्यामधून वेळोवेळी रकमा काढून अपहार करून सदरचा अपहार निदर्शनास येऊ नये म्हणून संस्थेचे सर्व कर्मचारी यांना जादा पगार दिल्याचे भासवुन ठेवीदार सभासद व संस्थेचा विश्वासघात करून बनावटी करून एकूण रक्कम रुपये ७२,८६,५३३/-एवढ्या रकमेचा अपहार केलेला आहे म्हणून वगैरे मजकूरची सरकारतर्फे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. पुढील तपास दहिवडी पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक निरीक्षक अक्षय सोनवणे हे करीत आहेत.