सटाणा मर्चंटस‌चे अलईंचे संचालकपद रद्द ; जिल्हा उपनिबंधकांचा निर्णय

मुख्य कार्यकारी अधिकारी देवीदास बागडे तक्रारदार यांचेतर्फे विजय भांगडिया व राजेंद्र अलई यांच्यातर्फे ॲड. शिरिष बागडे यांनी कामकाज पाहिले मात्र सुनावणी दरम्यान ऐनवेळी ॲड. शिरिष बागडे यांनी राजेंद्र अलई यांचे कामकाज करणे शक्य नसल्याचे म्हटले असून, त्यांचे सदर तक्रारीबाबत काहीही एक म्हणने नसल्याचे सांगितल्याने जिल्हा उपनिबंधक यांनी वरीलप्रमाणे आदेश निर्गमित केले.आदेशामुळे बँकेचे संचालक मंडळ १७ पैकी ६ ने कमी हाेेऊन ११ वर आलेले असून, अजून काही संचालकांनवर वेगवेगळ्या आरोपातून लवकर अपात्रता येण्याच्या मार्गावर असल्याची चर्चा बॅंक वर्तुळात आहे.

    सटाणा : येथील मर्चंट बँकचे माजी अध्यक्ष व विद्यमान संचालक राजेंद्र अलई यांचे संचालक पद रद्द करण्याचा निर्णय जिल्हा उपनिबंधक सतीश खरे यांनी दिल्याने सहकार वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.

    सटाणा मर्चंट को. ऑप. बँकेचे माजी अध्यक्षा व संचालक राजेंद्र बाळकृष्ण अलई यांनी गेल्या वर्षभरात ( दि. ९/०६/२०२० पासून आजपावेतो ) बॅंकेच्या कुठल्याही कामकाजात किंवा सभासदांच्या अडीअडचणीकडे लक्ष न देता अध्यक्षपद सोडल्यानंतर बॅंकेकडे सपशेल पाठ फिरवली आहे. बॅंकेच्या आदर्श मंजूर पोटनियम क्र ४५ (१२) चा देखील भंग केल्याची तक्रार बँकेचे सभासद विजय भांगडिया यांनी जिल्हा उपनिबंधक यांच्याकडे गेल्या दि.१२/०१/२०२१ रोजी केली होती.

    या तक्रारीवरून जिल्हा उपनिबंधक यांच्याकडे सुनावणीचे कामकाज वेळोवेळी झालेले असून, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७३ कअ (अ१)(१)(चार) व अधिनियम १९६१ चे नियम ५८ मधील तरतुदीनुसार संचालकपदावर राहण्यास अपात्रता येत असल्याने राजेंद्र बाळकृष्ण अलई यांना संचालक पदावरून कमी करण्याचा निर्णय जिल्हा उपनिबंधक सतीष खरे यांनी घेतला आहे.

    या तक्रारीच्या सुनावणी कामी बॅकेतर्फे मुख्य कार्यकारी अधिकारी देवीदास बागडे तक्रारदार यांचेतर्फे विजय भांगडिया व राजेंद्र अलई यांच्यातर्फे ॲड. शिरिष बागडे यांनी कामकाज पाहिले मात्र सुनावणी दरम्यान ऐनवेळी ॲड. शिरिष बागडे यांनी राजेंद्र अलई यांचे कामकाज करणे शक्य नसल्याचे म्हटले असून, त्यांचे सदर तक्रारीबाबत काहीही एक म्हणने नसल्याचे सांगितल्याने जिल्हा उपनिबंधक यांनी वरीलप्रमाणे आदेश निर्गमित केले.आदेशामुळे बँकेचे संचालक मंडळ १७ पैकी ६ ने कमी हाेेऊन ११ वर आलेले असून, अजून काही संचालकांनवर वेगवेगळ्या आरोपातून लवकर अपात्रता येण्याच्या मार्गावर असल्याची चर्चा बॅंक वर्तुळात आहे.