महावितरणचे ग्राहक ५,४६२ अन् थकबाकी तब्बल एक कोटी १६ लाखांची; बांबवडे शाखेतील प्रकार

महावितरणकडून वीज बिलांची थकबाकी वसुली करण्याची मोहिम गतिमान करण्यात आली आहे. थकबाकीदार वीज ग्राहकांचा वीज पुरवठा खंडीत करण्याची कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे.

    कोल्हापूर : महावितरणच्या कोल्हापूर ग्रामीण १ विभागाच्या शाहुवाडी उपविभागातील बांबवडे शाखा कार्यक्षेत्रातील ४० गावे व वाड्यांतील ५ हजार ४६२ वीज ग्राहकांनी १ कोटी १६ लाख रुपयांचे वीज बिल (Electricity Bill) थकविले आहे. वीज ग्राहकांनी वीज पुरवठा खंडीत करण्याची कटू कारवाई टाळण्यासाठी थकीत व चालू वीज बिल भरुन सहकार्य करण्याचे महावितरणचे आवाहन आहे.

    बांबवडे शाखेतील ५ हजार ९६ : घरगुती ग्राहकांकडे ८३ लाख ६५ हजार, २८८ वाणिज्य ग्राहकांकडे १७ लाख ४१ हजार तर ७८ औद्योगिक ग्राहकांकडे १४ लाख ९२ हजार रुपयांची थकबाकी आहे. बांबवडे गावातील ७८९ वीज ग्राहकांनी सर्वाधिक ३४ लाख ३४ हजार, डोणोली गावातील ३८५ वीज ग्राहकांनी १० लाख ३० हजार, साळशी गावातील ४०५ वीज ग्राहकांनी ७ लाख ५३ हजार रुपयांचे वीज बिल थकविले आहे. १९ वीज ग्राहकांकडे २५ हजारांहुन अधिक तर ८ वीज ग्राहकांकडे ५० हजारांहुन अधिक वीज बिल थकबाकी आहे.

    हयगय करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई

    महावितरणकडून वीज बिलांची थकबाकी वसुली करण्याची मोहिम गतिमान करण्यात आली आहे. थकबाकीदार वीज ग्राहकांचा वीज पुरवठा खंडीत करण्याची कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. अधिक्षक अभियंता अंकुर कावळे यांनी वीज बिल वसुलीकामी हयगय करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल, असे बजाविले आहे.