आता हरवलेले लोक घरी येतील सुरक्षितपणे परत; क्यूआर कोड पेंडेंट आलंय !

मुंबईतील एका डेटा अभियंत्याने क्यूआर कोड (QR Code) असलेला एक पेंडेंट तयार केला आहे. हा पेंडेंट हरवलेल्या लोकांना सुरक्षितपणे घरी परतण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. 24 वर्षीय अक्षय रिडलानचा हा नवोपक्रम अपंग, वृद्ध, अल्झायमर डिमेंशिया रुग्ण, स्किझोफ्रेनिया आणि ऑटिझमने ग्रस्त असलेल्या मुलांसाठी वरदान ठरेल.

    मुंबई : मुंबईतील एका डेटा अभियंत्याने क्यूआर कोड (QR Code) असलेला एक पेंडेंट तयार केला आहे. हा पेंडेंट हरवलेल्या लोकांना सुरक्षितपणे घरी परतण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. 24 वर्षीय अक्षय रिडलानचा हा नवोपक्रम अपंग, वृद्ध, अल्झायमर डिमेंशिया रुग्ण, स्किझोफ्रेनिया आणि ऑटिझमने ग्रस्त असलेल्या मुलांसाठी वरदान ठरेल.

    रिडलान म्हणाले, त्या व्यक्तीचा डेटा क्यूआर कोडमध्ये जोडून ते पेंडेंट त्यांना त्याला घालायला लावा. ते कोणत्याही हवामानात खराब होणार नाही. रिडलान म्हणाले, प्राण्यांसाठी क्यूआर कोडवर आधारित पट्टा बनवल्यानंतर कल्पना आली की ते मानवांसाठी देखील बनवले जाऊ शकते. अक्षय रिडलानने या आधी प्राण्यांसाठी क्यूआर कोडवर आधारित पट्टा बनविला आहे. रिडलानने ही कल्पना कशी सुचली हे सांगितले.

    रिडलानने सांगितले की, त्याच्याकडे कालू नावाचा एक भटका कुत्रा होता. एके दिवशी अचानक तो कुठेतरी हरवला, रिडलानला तो खूप आवडतो आणि म्हणून त्याला भटक्या कुत्र्यांसाठी खास ‘आधार’ तयार करण्याची कल्पना सुचली.