मुलींच्या जन्मदरात अकोला राज्यात तिस-यास्थानी

याच संदर्भात केंद्र शासनाच्या आरोग्य व्यवस्थापन माहिती प्रणालीच्या एका अहवालानुसार 2018-19 च्या तुलनेत सुधारणा झाल्याचे दिसून आले. राष्ट्रीय पातळीवर विचार केल्यास 2018-19 च्या तुलनेत 2019-20 या वर्षभरात फारशी सुधारणा झाल्याचे दिसून येत नाही. मात्र राज्यातील काही जिल्हयामध्ये मुलींच्या जन्मदरात लक्षणिय वाढ झाल्याचे दिसते.

    अकोला. मुलांच्या तुलनेत कमी असलेला मुलींचा जन्मदर हा गत काही वर्षापासून चिंतेचा विषय ठरत आहे. हा दर वाढविण्यासाठी बेटी बचाआे, बेटी पढाआे यासह विविध उपक्रम शासन स्तरावर राबविण्यात येत आहेत. याच उपक्रमातून देशभरात मुलींच्या जन्मदरात सुधारणा होत आहे. केंद्र शासनाच्या आरोग्य व्यवस्थापन माहिती प्रणालीच्या आकेडवारीनुसार राज्यातील मुलींच्या जन्मदरात वृद्धी हाेत असून अकोला राज्यात तिस-या स्थानी असल्याची मािहती समोर आली आहे.
    मुलींचा जन्मदर वाढविण्यासाठी शासनस्तरावर विविध उपक्रम राबवले जातात. मुलींच्या जन्मदराविषयी आवश्यक सर्वच नोंदी दरवर्षी आराेग्य मंत्रालयामार्फत केल्या जातात.

    याच संदर्भात केंद्र शासनाच्या आरोग्य व्यवस्थापन माहिती प्रणालीच्या एका अहवालानुसार 2018-19 च्या तुलनेत सुधारणा झाल्याचे दिसून आले. राष्ट्रीय पातळीवर विचार केल्यास 2018-19 च्या तुलनेत 2019-20 या वर्षभरात फारशी सुधारणा झाल्याचे दिसून येत नाही. मात्र राज्यातील काही जिल्हयामध्ये मुलींच्या जन्मदरात लक्षणिय वाढ झाल्याचे दिसते. सर्वाधिक वृद्धी हिंगोली जिल्हयात आहे. 2018-19 मध्ये जिल्हयात 1 हजार मुलांमागे 901 मुलींचा जन्म झाला होता. 2019-20 मध्ये मुलींचा जन्मदर 47 ने वाढून तो हजार मुलांमागे 948 असा झाला आहे. राज्यात दुस-या स्थानी सोलापूर जिल्हा असून तिस-या स्थानी अकोला जिल्हयाचा क्रमांक लागतो. अकोल्यात 2018-19 मध्ये एक हजार मुलांमागे 924 मुली जन्मल्या होत्या. 2019-20 वर्षात 32 ने वाढ होवून मुलींचा जन्मदर 928 वर पोहोचला आहे.