महाविद्यालयांना व विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती अर्ज भरण्याचे आवाहन

मुंबईतील सर्व महाविद्यालयांना आणि विद्यार्थ्यांना महाडीबीटी संकेतस्थळावर शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज भरण्याचे आवाहन मुंबई शहराचे समाजकल्याण सहाय्यक आयुक्त समाधान इंगळे यांनी केले आहे.

    मुंबई (Mumbai).  मुंबईतील सर्व महाविद्यालयांना आणि विद्यार्थ्यांना महाडीबीटी संकेतस्थळावर शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज भरण्याचे आवाहन मुंबई शहराचे समाजकल्याण सहाय्यक आयुक्त समाधान इंगळे यांनी केले आहे. मुंबईतील सर्व महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षाकरीता शिष्यवृत्ती, शिक्षण फी व परीक्षा फी, राजश्री शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती, निर्वाह भत्ता इ. योजनांचे ऑनलाईन अर्ज भरण्याकरीता महाडिबीटी पोर्टल ३ डिसेंबरपासून सुरू झालेले आहे.

    त्या अनुषंगाने सर्व महाविद्यालयांनी अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील नविन प्रवेशीत व नुतनीकरण महाडिबीटी प्रणालीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज भरण्याकरीता विद्यार्थ्यांना आपल्या स्तरावरुन सूचना द्याव्यात, असे सांगण्यात आले आहे.

    महाविद्यालयांनी त्यांचे स्तरावर प्राप्त अर्जाची पडताळणी करुन परिपूर्ण पात्र अर्ज जिल्हा समाज कल्याण लॉगीनला विहीत मुदतीत ऑनलाईन पध्दतीने पाठवावेत. २०११-१२ ते २०१७-१८ या कालावधीमधील अन्वेषण प्रस्तावामधील आवश्यक प्रपत्र ‘क’ महाविद्यालयांनी २६ फेब्रुवारीपर्यंत या कार्यालयास सादर करावेत व ही अंतिम मुदत आहे. त्यानंतर प्रस्ताव स्विकारले जाणार नाहीत.

    २०१८-१९ व २०१९ -२० या वर्षामधील महाडीबीटी पोर्टलवरील बऱ्याच विद्यार्थ्यांचे आधार नंबर बँकेमधील विद्यार्थ्यांचे खातेशी एनपीसीआय लिंक नसल्याने विद्यार्थ्यांचे अनुदान त्यांचे खात्यावर वर्ग झालेले नाही अशा विद्यार्थ्यांनी तात्काळ त्यांचा आधार नंबर त्यांचे बँकेमधील खात्यासोबत एनपीसीआय लिंक करून महाडीबीटी प्रणाली मधील त्यांचे खाते अपडेट करावे, असे आवाहन समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त समाधान इंगळे यानी केलेले आहे.