सोशल डिस्टन्सींगचे नियम पाळून ” कंटेनमेंट झोन” वगळून बांधकाम सुरू करण्यास परवानगी

मुंबई : ''कोरोना कोविड १९'' या संसर्गजन्य आजाराच्या प्रतिबंधासाठी सरकारने लॉक डाऊन घोषित केले आहे. असे असताना देखील सुरू असलेल्या या ''लाॅक डाऊन'' मधून बांधकाम क्षेत्राला काही अटींसापेक्ष काही प्रमाणात सूट देण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र शासनाने दिले आहेत.

कामगारांची राहण्याची व दैनंदिन गरजांची सोय बांधकाम ठिकाणीच करणे बंधनकारक

 
 
मुंबई : ‘कोरोना कोविड १९’ या संसर्गजन्य आजाराच्या प्रतिबंधासाठी सरकारने लॉक डाऊन घोषित केले आहे. असे असताना देखील सुरू असलेल्या या  ‘लाॅक डाऊन’ मधून बांधकाम क्षेत्राला काही अटींसापेक्ष काही प्रमाणात सूट देण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र शासनाने दिले आहेत. यानुसार बृहन्मुंबई महापालिका क्षेत्रातील ‘कंटेनमेंट झोन’ वगळून प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.‌ तथापि, ही परवानगी काही अटींसापेक्ष राहणार असून अटींचे काटेकोरपणे पालन होत नसल्याचे आढळून आल्यास सदर परवानगी तात्काळ रद्द केली जाणार आहे. या अटींमध्ये प्रमुख्याने खालील अटींचा समावेश आहे:
 
 बृहन्मुंबई महापालिका क्षेत्रातील ज्या ठिकाणी बांधकाम सुरू करण्यास महापालिकेच्या विकास नियोजन खात्याच्या प्रमुख अभियंता यांच्याद्वारे यापूर्वी परवानगी देण्यात आली आहे, अशाच प्रकल्पांना ‘लॉक डाऊन’ मधून काही अटींसापेक्ष सूट देण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. 
 
वरील नुसार सूट देण्याची कार्यवाही प्रमुख अभियंता (विकास नियोजन) यांच्या स्तरावर करण्यात येणार आहे. 
 
 प्रत्यक्ष बांधकाम करण्यासाठी बृहन्मुंबई महापालिका क्षेत्राबाहेरुन कामगार आणण्यास परवानगी नसेल. महापालिका क्षेत्रात उपलब्ध झालेल्या किंवा उपलब्ध असणाऱ्या कामगारांकडूनच काम करवून घेणे आवश्यक.
 
बांधकाम ठिकाणी कार्यरत असणाऱ्या कामगारांच्या राहण्याची, स्वच्छतेची व इतर आवश्यक गरजांची व्यवस्था ही त्याच ठिकाणी करणे बंधनकारक आहे.
 
 बांधकाम ठिकाणी काम करत असणाऱ्या कामगारांना अन्नधान्य व पाण्यासह त्यांच्या दैनंदिन गरजेच्या वस्तू सदर ठिकाणी उपलब्ध करून देणे आवश्यक.
 
 कामगारांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने आवश्यक ती वैद्यकीय तपासणी नियमितपणे करवून घेणे. तसेच त्या अनुषंगाने आवश्यकता भासल्यास आवश्यक ते औषधोपचार करणे.
 
बांधकाम ठिकाणी कार्यरत असणाऱ्या सर्वांनीच ‘सोशल डिस्टन्सिंग’चे काटेकोरपणे पालन करण्यासह मुखावरण (मास्क) नियमितपणे वापरणे बंधनकारक.
 
 ‘कंटेनमेंट झोन’ मधील बांधकामांना वरील नुसार परवानगी देण्यात येणार नाही. 
दिलेल्या या अटींचे पालन न केल्यास बांधकामाचा परवाना रद्द होऊ शकतो अशी माहिती देखील देण्यात आली आहे.