तृतीय वर्ष बीएमएम सत्र ६ परीक्षेचा निकाल जाहीर; ३ हजार ७२६ विद्यार्थी यशस्वीरित्या उत्तीर्ण

या परीक्षेत एकूण ३ हजार ७२६ विद्यार्थी यशस्वीरित्या उत्तीर्ण झाले आहेत. या परीक्षेला ५ हजार १९० विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी ५ हजार १७१ एवढे विद्यार्थी परीक्षेत प्रविष्ठ झाले होते. तर १९ विद्यार्थी परीक्षेला अनुपस्थित होते. तसेच या परीक्षेत १९७ विद्यार्थी हे अनुत्तीर्ण झाले आहेत. या परीक्षेचा निकाल विद्यापीठाचे संकेतस्थळ http://www.mumresults.in/ यावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

    मुंबई : मे २०२१ मध्ये झालेल्या मुंबई विद्यापीठाच्या उन्हाळी सत्राच्या आंतरविद्या शाखेच्या (Interdisciplinary Faculty) तृतीय वर्ष बीएमएम सत्र ६ या परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्यात आला असून या परीक्षेचा निकाल ९४.९८ टक्के लागला आहे. या परीक्षा ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात आल्या होत्या.

    या परीक्षेत एकूण ३ हजार ७२६ विद्यार्थी यशस्वीरित्या उत्तीर्ण झाले आहेत. या परीक्षेला ५ हजार १९० विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी ५ हजार १७१ एवढे विद्यार्थी परीक्षेत प्रविष्ठ झाले होते. तर १९ विद्यार्थी परीक्षेला अनुपस्थित होते. तसेच या परीक्षेत १९७ विद्यार्थी हे अनुत्तीर्ण झाले आहेत. या परीक्षेचा निकाल विद्यापीठाचे संकेतस्थळ http://www.mumresults.in/ यावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

    उन्हाळी सत्राचे आजपर्यंत विद्यापीठाने ५४ निकाल जाहीर केले आहेत. आज विद्यापीठाने बीएमएम समवेत बीएस्सी सत्र ५ व बीई (बायोमेडीकल इंजिनिअरिंग) सत्र ७ असे तीन निकालही जाहीर केले आहेत.