कुकडी प्रकल्पामध्ये ६७.९४ टक्के पाणीसाठा

आंबेगाव व जुन्नर तालुक्यातील सहा धरणांमिळून असलेल्या कुकडी प्रकल्पामध्ये(kukadi project) सतत पडणा-या पावसामुळे दि. २९ रोजी ६७.९४ टक्के पाणीसाठा झाला आहे.

भिमाशंकर : आंबेगाव व जुन्नर तालुक्यातील सहा धरणांमिळून असलेल्या कुकडी प्रकल्पामध्ये(kukadi project) सतत पडणा-या पावसामुळे दि. २९ रोजी ६७.९४ टक्के पाणीसाठा झाला आहे. यातील बहुतेक धरणे (dam)एक ते दोन दिवसांत शंभर टक्के भरणार आहे. तर काही धरणांमधून पाणी कालव्यांव्दारे व नदी पात्रात पाणी सोडण्यात आलेले आहे.

आंबेगाव तालुक्यातील डिंभे धरण व जुन्नर तालुक्यातील येडगाव, माणिकडोह, वडज, पिंपळगाव जोगा व घोड या सहा धरणांमिळून कुकडी प्रकल्प तयार झाला आहे. या प्रकल्पातील डिंभे धरण सर्वांत मोठे असून या धरणाची १२.५० टीएमसी पाणीसाठवण क्षमता आहे. या डिंभे धरण क्षेत्रात सतत पडणा-या पावसाने धरण ९६.२५ टक्के भरणे आहे. विजगृहातून ५०० क्युसेक पाणी घोडनदी पात्रात सोडले आहे. तर डिंभे उजव्या कालव्यातून १२५ क्युसेकने पाणी सोडण्यात येणार आहे.

कुकडी प्रकल्पातील पाण्यावर नगर जिल्हयातील श्रीगोंदा, कर्जत, पारनेर, करमाळा हे तालुके व पुणे जिल्हयातील आंबेगाव, शिरूर, जुन्नर तीन तालुके अवलंबुन आहे. कुकडी प्रकल्पातील पाणी वाटपावर पुण्याबरोबरच नगर जिल्हयाचे देखील लक्ष असते. कुकडी प्रकल्पातील दि. २९ ऑगस्ट रोजीच्या आकडेवारी नुसार डिंभे धरणात ९६.२५ टक्के, तर येडगाव धरणात ८८.७८ टक्के, माणिकडोह धरणात ३९.४९ टक्के, वडज धरणात ९२.५९ टक्के, पिंपळगाव जोगे धरणात ३३.४७ टक्के तर घोड धरणात ९१.३१ टक्के धरणे भरलेली आहेत. तर वडज, येडगाव व घोड या धरणांतील पाणी कॅनॉलव्दारे सोडण्यात आले आहे.