माहिम रेल्वे स्थानकाच्या भिंतीवर कोरोना योद्ध्यांचे चित्र काढताना एक कलाकार