दुकानदारांनी मूर्ती गोदामात हलविण्यास केली सुरुवात