अचानक आलेल्या पावसात मुंबईकरांनी घेतला बस स्टॉपचा आसरा