1/8
बिग बॉसच्या घरातील जेल
बिग बॉसच्या घरातील जेल
2/8
बिग बॉसच्या घरातील बाथरुम
बिग बॉसच्या घरातील बाथरुम
3/8
कॅप्टनची खोली
कॅप्टनची खोली
4/8
बिग बॉस मराठी ३च्या घरातील बेडरुम
बिग बॉस मराठी ३च्या घरातील बेडरुम
5/8
बिग बॉसच्या घरातील किचन
बिग बॉसच्या घरातील किचन
6/8
जिम एरिया
जिम एरिया
7/8
गार्डन एरिया
गार्डन एरिया
8/8
 स्टोअर रुम.
स्टोअर रुम.