1/9
शुभलग्न ऑनलाईन मालिकेत लगीनघाई
शुभलग्न ऑनलाईन मालिकेत लगीनघाई
2/9
शर्वरीच्या हातावर शंतूची मेहंदी
शर्वरीच्या हातावर शंतूची मेहंदी
3/9
शर्वरीचा हळदी लूक
शर्वरीचा हळदी लूक
4/9
शंतनू- शर्वरीचं ल्गन होणार ऑफलाईन
शंतनू- शर्वरीचं ल्गन होणार ऑफलाईन
5/9
ऑनलाईन लग्नाची ऑफलाईन गोष्ट
ऑनलाईन लग्नाची ऑफलाईन गोष्ट
6/9
दमणमध्ये शर्वरी- शंतनूच्या लग्नाची तयारी सुरू
दमणमध्ये शर्वरी- शंतनूच्या लग्नाची तयारी सुरू
7/9
माधुरीचा शर्वरीच्या लग्नाला होकार
माधुरीचा शर्वरीच्या लग्नाला होकार
8/9
आई- शरूची खास जोडी
आई- शरूची खास जोडी
9/9
नवरी नटली...
नवरी नटली...