1/9
फोटो सौजन्य : Twitter
फोटो सौजन्य : Twitter
2/9
फोटो सौजन्य : Twitter
फोटो सौजन्य : Twitter
3/9
फोटो सौजन्य : Twitter
फोटो सौजन्य : Twitter
4/9
5/9
6/9
फोटो सौजन्य : Twitter
फोटो सौजन्य : Twitter
7/9
फोटो सौजन्य : Twitter
फोटो सौजन्य : Twitter
8/9
फोटो सौजन्य : Twitter
फोटो सौजन्य : Twitter
9/9
मराठी भाषेचा शासन निर्णयची सुभाष देसाई यांच्या पुढाकारानेच खरं तर अंमलबजावणी सुरू झाली. यांनीच अशा प्रकारे मराठी भाषेचे धिंडवडे काढावेत ही अतिशय लाजिरवाणी बाब म्हटली तर ते वावगे ठरू नये. यांच्याकडेच सध्या मराठी भाषेच्या खात्याची धुरा सोपविण्यात आली आहे.
फोटो सौजन्य : Twitter
मराठी भाषेचा शासन निर्णयची सुभाष देसाई यांच्या पुढाकारानेच खरं तर अंमलबजावणी सुरू झाली. यांनीच अशा प्रकारे मराठी भाषेचे धिंडवडे काढावेत ही अतिशय लाजिरवाणी बाब म्हटली तर ते वावगे ठरू नये. यांच्याकडेच सध्या मराठी भाषेच्या खात्याची धुरा सोपविण्यात आली आहे. फोटो सौजन्य : Twitter