1/5
रोज चेहऱ्यावर मोइस्चराइजर लावा. एयर कंडीशनर आणि रूम हिटर त्वचेला कोरडा बनवतो. यासाठी त्वचेवर खूप मोइस्चराइजर लावा.
रोज चेहऱ्यावर मोइस्चराइजर लावा. एयर कंडीशनर आणि रूम हिटर त्वचेला कोरडा बनवतो. यासाठी त्वचेवर खूप मोइस्चराइजर लावा.
2/5
3/5
प्रखर सूर्यप्रकाशात बाहेर पडू नका. नेहमी सनस्क्रीन लोशन लावा आणि सोबत छत्रीचा देखील उपयोग करा.
प्रखर सूर्यप्रकाशात बाहेर पडू नका. नेहमी सनस्क्रीन लोशन लावा आणि सोबत छत्रीचा देखील उपयोग करा.
4/5
धूम्रपान करू नका
धूम्रपान करू नका
5/5
योगा आणि मेडीटेशन करा.
योगा आणि मेडीटेशन करा.