महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत २७० कोटीच्या खर्चास मंजूरी

वाकड येथील नव्याने ताब्यात आलेल्या रस्ते विकसित करण्याकामी ४२ लाख रुपये खर्च होणार आहे. पठारे मळा, बुर्डे वस्ती, काळजेवाडी परिसर आणि च-होली परिसरात स्थापत्य विषयक कामे करण्यासाठी ९५ लाख रुपये खर्च होणार आहेत. रहाटणी परिसरातील रस्त्यांवरील दिवाबत्ती पोल बदलण्यासाठी ९२ लाख रुपये खर्च केले जातील. चापेकर चौक ते मोरे हॉस्पिटलपर्यंतचा रस्ता अर्बन डिझाईन नुसार विकसित करण्यात येणार असून यासाठी ५ कोटी ८२ लाख रुपये खर्च केले जाणार आहेत.

    पिंपरी: महानगरपालिकेच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या विविध विकास कामांच्या खर्चासह तरतूद वर्गीकरण, अवलोकनाच्या विषयासह विविध विकास विषयक बाबींसाठी झालेल्या आणि येणा-या एकूण सुमारे २७० कोटी ४६ लाख रुपये खर्चास स्थायी समितीने मान्यता दिली. महापालिकेच्या पिंपरी येथील मुख्य प्रशासकीय भवनात आज स्थायी समितीची विशेष सभा पार पडली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी संतोष लोंढे होते.

    वाकड येथील नव्याने ताब्यात आलेल्या रस्ते विकसित करण्याकामी ४२ लाख रुपये खर्च होणार आहे. पठारे मळा, बुर्डे वस्ती, काळजेवाडी परिसर आणि च-होली परिसरात स्थापत्य विषयक कामे करण्यासाठी ९५ लाख रुपये खर्च होणार आहेत. रहाटणी परिसरातील रस्त्यांवरील दिवाबत्ती पोल बदलण्यासाठी ९२ लाख रुपये खर्च केले जातील. चापेकर चौक ते मोरे हॉस्पिटलपर्यंतचा रस्ता अर्बन डिझाईन नुसार विकसित करण्यात येणार असून यासाठी ५ कोटी ८२ लाख रुपये खर्च केले जाणार आहेत.

    भोसरी स्मशानभूमी ते अग्निशामक केंद्रापर्यंतचा रस्ता तसेच भोसरीमधील बापूजीबुवा चौक ते पीएमटी चौकापर्यंतचा रस्ता आणि प्रभाग क्र. ८ मधील यशवंतराव चव्हाण चौक ते विश्व्वेश्वर चौकापर्यंतचा रस्ता अद्यावत करण्यात येणार आहे. यासाठी ७७ लाख रुपये खर्च केले जाणार आहेत. संभाजीनगर, शाहूनगर आणि इतर परिसरात जलनिःसारण विषयक सुधारणाकामे आणि नलिका टाकण्यासाठी ३५ लाख रुपये खर्च होतील. अ, ब, इ आणि फ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत जलनिःसारण नलिकांविषयक कामांसाठी ३ कोटी ६८ रुपये खर्च केले जाणार आहेत. सेक्टर २३ येथील जलशुद्धीकरण विषयक कामांसाठी ९० लाख रुपये खर्च होणार आहेत.

    बिर्ला हॉस्पिटल पासून वाल्हेकरवाडी पर्यंतचा रस्ता, दोन्ही बाजूंनी पदपथ तसेच सायकल ट्रॅक करण्यासाठी २० कोटी ५५ लाख रुपये खर्च केले जातील तर भोसरीतील चांदणी चौक ते लांडेवाडी महाराष्ट्र बँकेपर्यंतचा रस्ता अद्यावत पद्धतीने विकसित करण्यासाठी ३५ कोटी ९७ लाख रुपये खर्च केले जातील. प्रभाग क्र. ८ मधील संकेत हॉटेल ते मराठा चेंबर्स पर्यंतचा रस्ता अद्यावत पद्धतीने विकसित करण्यासाठी २७ कोटी ६२ लाख रुपये खर्च होणार आहेत.