विस्कळीत पाणीपुरवठ्यमुळे संतप्त नागरिकांनी अधिका-यांना घातला घेराव

दिघीतील काटेवस्ती, विजयनगर, दिघी गावठाणचा काही भाग, पाटील आळी, तापकीर आळी, समर्थनगर, चौधरनगर या परिसरातील पाणीपुरवठा मागील पंधरा दिवसांपासून विस्कळीत झाला आहे. काही नागरिकांना सहा दिवसांपासून पाण्याचा थेंबही मिळालेला नाही. पाण्याविना नागरिकांचे हाल होत आहेत.

    पिंपरी: पिंपरी चिंचवड़ मधील दिघी परिसरातील पाणीपुरवठा मागील पंधरा दिवसांपासून विस्कळीत झाला आहे. अत्यंत कमी दाबाने पाणी येत आहे. नियमित पाणीपुरवठा होत नाही. त्यामुळे स्थानिक नगरसेवक विकास डोळस यांच्यासह संतप्त झालेल्या नागरिकांनी पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना घेराव घातला.

    दिघीतील काटेवस्ती, विजयनगर, दिघी गावठाणचा काही भाग, पाटील आळी, तापकीर आळी, समर्थनगर, चौधरनगर या परिसरातील पाणीपुरवठा मागील पंधरा दिवसांपासून विस्कळीत झाला आहे. काही नागरिकांना सहा दिवसांपासून पाण्याचा थेंबही मिळालेला नाही. पाण्याविना नागरिकांचे हाल होत आहेत.

    विस्कळीत पाणीपुरवठ्याचे कारण विचारले असता पाणीपुरवठा विभागातील कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता, कनिष्ठ अभियंता आणि प्लबर यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली. त्यामुळे नगरसेवक विकास डोळस आणि संतप्त नागरिकांनी अधिका-यांना घेराव घातला. तसेच तत्काळ पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याची मागणी केली.

    नगरसेवक विकास डोळस म्हणाले, ‘दिघीतील पाणीपुरवठा पंधरा दिवसांपासून विस्कळीत आहे. लोकांना मुबलक पाणी मिळावे यासाठी दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरु केला आहे. दिवसाआड पाणीपुरवठा असतानाही विस्कळीतपणा येत आहे. लोकांचे पाण्याअभावी हाल होत आहेत. असे होत असेल तर दररोज पाणीपुरवठा करावा. विस्कळीत पाणीपुरवठ्याबाबत अधिका-यांकडे विचारणा केली असता चोवीस बाय सात या योजनेची तपासणी चालू आहे. त्यामुळे पाणीपुरवठा विस्कळीत असल्याचे अधिका-यांकडून उत्तरे दिली जातात. महापालिकेने नागरिकांना मूबलक पाणी द्यावे. त्यानंतर योजनेची तपासणी करावी’.

    या बाबत पाणीपुरवठ्याचे कार्यकारी अभियंता रामनाथ टकले म्हणाले, ‘उच्च दाबाने पाणी देण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहे. चोवीस बाय सात या योजनेची तपासणी केली जात आहे. त्यामुळे पाणीपुरवठ्यात थोडासा विस्कळीतपणा येत आहे. दोन दिवसात ही समस्या संपून पाणीपुरवठा सुरळीत होईल’.