बारामती तालुक्यात ४९ ग्रामपंयतींच्या निवडणुकीत ८४ टक्के मतदान

बारामती : बारामती तालुक्यात ४९ ग्रामपंयतींच्या निवडणुकीत ८४.८१ टक्के मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. शांततेच्या वातावरणात निवडणुक प्रक्रिया पार पडली.

बारामती : बारामती तालुक्यात ४९ ग्रामपंयतींच्या निवडणुकीत ८४.८१ टक्के मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. शांततेच्या वातावरणात निवडणुक प्रक्रिया पार पडली. एकूण ५२ ग्रामपंचायतीपैकी ४९ ग्रामपंचायतीमध्ये ४३० जागेसाठी १००८ उमेदवार रिंगणात होते. बारामती तालुक्यात ग्रामपंचायत निवडणूक कोणताही अनूचित प्रकार न घडता शांततेत आणि उत्सहात पार पडली. असे प्राधिकृत अधिकारी तथा तहसिलदार विजय पाटील यांनी सांगितले.

बारामती तालुक्यातील अंजनगाव, आंबी खुर्द, ब-हाणपूर, बाबुर्डी, चोपडज, ढाकाळे, ढेकळवाडी, देऊळगाव रसाळ, गोजुबावी, घाडगेवाडी, होळ, संदोबाचीवाडी, सस्तेवाडी, जळगांव सुपे, जोगवडी, जैनकवाडी, कटफळ, कारखेल, कांबळेश्वर, को-हाळे बु. थोपटेवाडी, खंडोबाची वाडी, खांडज, लाटे, माळवाडी (लाटे), माळवाडी (लोणी), मेखळी, मोढवे, नारोळी, निंबुत, निरावागज, पिंपळी, सावळ, सांगवी, शिरवली, शिरष्णे, सोनवडी सुपे, सोनगाव, तरडोली, उंडवडी सुपे, वढाणे, वडगाव निंबाळकर, झारगडवाडी, पाहुणेवाडी, मळद, क-न्हेरी, मुर्टी, मोराळवाडी आणि खराडेवाडी इत्यादी ग्रामपंचायतीमध्ये सकाळी ७.३० ते सायंकाळी ५.३०पर्यंत एकूण ८४.८१ टक्के मतदान झाले.