ग्रामपंचायतींनी दिवाबत्तीसह पाणीपुरवठ्याची बिले भरावीत, अन्यथा…; महावितरणचा इशारा

  बारामती / नवराष्ट्र न्यूज नेटवर्क : आर्थिक परिस्थिती डबघाईला आल्यामुळे महावितरणने सर्वच थकबाकीदार ग्राहकांवर कारवाई सुरु केली आहे. त्यातून शेतीचा ग्राहकही सुटलेला नाही. आता पाणीपुरवठा व दिवाबत्तीची देयके भरण्याबाबत सर्व ग्रामपंचायतींना महावितरणने नोटीसा दिल्या असून, देयके न भरल्यास वीजपुरवठा खंडित करण्याचा इशारा दिला आहे. बारामती परिमंडलात पाणीपुरवठ्याचे ७७२२ व दिवाबत्तीचे ११५७७ ग्राहक थकबाकीत असून, त्यांच्याकडे अनुक्रमे १४७ कोटी व ८०९ कोटी इतकी थकबाकी आहे. ग्राहकांची गैरसोय टाळण्यासाठी सुट्टीच्या दिवशी वीजबिल भरणा केंद्रे सुरु ठेवली जाणार आहेत.

  महाराष्ट्र शासनाने गाव पातळीवरील दिवाबत्तीचे व पाणीपुरवठ्याचे वीजबिल भरण्याची १०० टक्के जबाबदारी आता ग्रामपंचायत पातळीवर सोपवली आहे. त्याकरिता शासनाने १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी वापरण्याची सूचना ग्रामपंचायतीला केली असून, वीजबिलांसाठी सरपंच व ग्रामसेवकांना जबाबदार धरणार असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे महावितरणने आता वीजबिलांच्या वसुलीसाठी ग्रामपंयाचतींकडे पाठपुरावा सुरु केला आहे. ग्रामपंचायतींना तशा नोटीसासुद्धा बजावण्यात आल्या आहेत. वीजबिले भरण्यात सातत्य नसल्यामुळे थकबाकींचा आकडा वाढतच आहे. परिणामी महावितरणला कठोर कारवाई करणे भाग पडत आहे.

  बारामती मंडलात पाणीपुरवठ्याचे ११२७ ग्राहक असून त्यांच्याकडे ५४ कोटी ४७ लाख, सोलापूर जिल्ह्यात पाणीपुरवठ्याचे ३८३३ कनेक्शन असून, त्यांच्याकडे ७६ कोटी ७९ लाख तर सातारा जिल्ह्यात २७६२ ग्राहकांकडे १६ कोटी ४२ लाखांची थकबाकी आहे. दिवाबत्तीमध्ये बारामती मंडल ३६३५ कनेक्शन व थकबाकी २८१ कोटी १९ लाख, सोलापूर जिल्हा ५७७६ ग्राहक ४५७ कोटी ८४ लाख रुपये थकबाकी तर सातारा जिल्ह्यात २१६६ ग्राहकांकडे ७० कोटी ९१ लाख रुपयांची थकबाकी आहे.

  महावितरणतर्फे ग्रामपंचायतींना पाणीपुरवठा व दिवाबत्त्तीच्या देयकांबाबत पत्रव्यवहार करुन अवगत केलेले आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींनीही महावितरणला सहकार्य करुन आपली वीज देयके वेळेत भरावीत व वीजपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई टाळावी असे आवाहन बारामती परिमंडलाचे मुख्य अभियंता सुनील पावडे यांनी केले आहे.

  सुट्टीच्या दिवशी वीजबिल भरणा केंद्रे सुरु राहणार

  घरगुती, वाणिज्यिक, औद्योगिकसह शेतीपंपाची थकबाकी वसूली मोहीम देखील बारामती परिमंडलात सर्वत्र सुरु आहे. त्यास ग्राहकांचा प्रतिसादही मिळत आहे. हे पाहता गैरसोय व गर्दी टाळण्यासाठी सोलापूर, सातारा व बारामती मंडलातील सर्व अधिकृत वीजबिल भरणा केंद्रे सुट्टीच्या दिवशीही सुरु राहणार आहेत. याशिवाय ग्राहकांना महावितरणच्या मोबाईल ॲप व www.mahadiscom.in या संकेतस्थळावरुन बिले भरण्याची सुविधा २४ तास सुरु आहे.