बारामती तालुक्यातील ९९ ग्रामपंचायतींची आरक्षण सोडत जाहीर

बारामती :बारामती तालुक्यातील २०२० - २०२५ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या ९९ ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदाची आरक्षण सोडत संपन्न झाली.

बारामती :बारामती तालुक्यातील २०२० – २०२५ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या ९९ ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदाची आरक्षण सोडत संपन्न झाली.ग्रामपंचायतीसाठी सरपंच पदाची आरक्षण सोडत कार्यक्रम तहसिलदार विजय पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली कविवर्य मोरोपंत नाट्यगृह, बारामती येथे संपन्न झाला. यावेळी प्रांताधिकारी दादासाहेब कांबळे, गटविकास अधिकारी राहूल काळभोर, निवासी नायब तहसिलदार धनंजय जाधव, निवडणूक नायब तहसिलदार पी.डी.शिंदे, तहसिल कार्यालयातील कर्मचारी , लोकप्रतिनिधी व ग्रामस्थ उपस्थित होते.

सर्वप्रथम तहसिलदार पाटील यांनी सर्व उपस्थितांचे स्वागत करून सर्वांना कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक अंतर राखून आसन ग्रहण करावे अशी सूचना केली . यानंतर पाटील म्हणाले की, बारामती तालुक्यात एकूण ९९ ग्रामपंचायती आहेत. या ग्रामपंचायतीमध्ये अनूसूचित जातीसाठी १५ पदे, अनूसुचित जमातीसाठी १ पद, नागरिकांच्या इतर मागासवर्गीय प्रवर्गामधील २७ पदे, आणि सर्वसाधरण मध्ये ५६ पदांची सोडत जाहिर करण्यात येणार आहे. यामध्ये महिलांसाठी पन्नास टक्के प्रमाणे अनुसूचित जातीची ८ , अनुसूचित जमातीचे १, नागरिकांचा इतर मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी १४ आणि सर्वसाधारणसाठी २८ पदांची सोडत करून आरक्षण जाहिर करण्यात येणार आहे.

या सोडतीची प्रक्रीया पुर्ण झाल्यानंतर पुढीलप्रमाणे आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे.
सरपंच पद सर्वसाधारण स्त्री प्रवर्ग ग्रामपंचायतीची नावे :- भोंडवेवाडी, शिर्सुफळ, पाणसरेवाडी, मगरवाडी, आंबी बुद्रुक, पवईमाळ, करंजेपूल, गाडीखेल, पळशीवाडी, मोरगाव, कुरणेवाडी, सोनकसवाडी, मोराळवाडी, माळेगाव बु., सोनगाव, माळवाडी लोणी, खांडज, सदोबाचीवाडी, माळवाडी लाटे, उंडवडी क.प, वाणेवाडी, देऊळगाव रसाळ, चोपडज, आंबी खुर्द, अंजनगाव, जळगाव सुपे, काळखैरेवाडी, उडवंडी सुपे.

खुला सर्वसाधारण ग्रामपंचायती नावे :-बऱ्हाणपूर , ढाकाळे, मोडवे, दंडवाडी, माळेगाव खुर्द, घाडगेवाडी, खंडोबाचीवाडी, मेखळी, सांगवी, शिरष्णे, तरडोली, वढाणे, झारगडवाडी, पाहुणेवाडी, जळगाव क.प, मासाळवाडी, चौधरवाडी, वाघळवाडी, मानप्पावस्ती, मेडद, सायबांचीवाडी, सुपा, जराडवाडी, चांदगुडेवाडी, सोनवडी सुपे, कोऱ्हाळे बुद्रुक, जोगवडी , लाटे.

नागरिकांचा इतर मागासप्रवर्गातील स्त्रीयांसाठी आरक्षित ग्रामपंचायती :- खराडेवाडी, डोर्लेवाडी, ढेकळवाडी, साबळेवाडी, वाकी, गडदरवाडी, पिंपळी, सावळ, लोणीभापकर, पारवडी, कुतवळवाडी, कारखेल, काऱ्हाटी, मुर्टी .

नागरिकांचा इतर मागासप्रवर्गातील आरक्षित ग्रामपंचायती :- थोपटेवाडी, डोर्लेवाडी,मुर्टी, साबळेवाडी, वाकी, गडदरवाडी, सोरटेवाडी, पिंपळी, सावळ, लोणीभापकर, पारवडी, कुथवळवाडी, काऱ्हाटी.

अनुसूचित जाती प्रवर्गातील आरक्षित ग्रामपंचयती:- मुडाळे, करंजे, कटफळ, निंबोडी, शिरवली, पणदरे, मळद.

अनुसूचित जाती प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षित ग्रामपंचायती :- काटेवाडी, कन्हेरी, भिलारेवाडी, निरावागज, कोऱ्हाळे खुर्द , गुणवडी, कोळोली, गोजूबावी.

अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षित ग्रामपंचायत :- निंबूत