Now just check the temperature; Great relief to the freighters

राज्य सरकारने माल वाहतुकदारांना दिलासा देत परराज्यातून येताना कोरोना चाचणी करण्याचा नियम रद्द करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे परराज्यातील माल वाहतुकदारांच्या आता फक्त तापमानाची तपासणी केल्यानंतरच त्यांना राज्यात प्रवेश मिळणार आहे. तसेच वाहनात चालक, क्लिनर आणि मदतनीस या व्यक्तिरिक्त अन्य व्यक्तीस मनाई असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

    पुणे : राज्य सरकारने माल वाहतुकदारांना दिलासा देत परराज्यातून येताना कोरोना चाचणी करण्याचा नियम रद्द करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे परराज्यातील माल वाहतुकदारांच्या आता फक्त तापमानाची तपासणी केल्यानंतरच त्यांना राज्यात प्रवेश मिळणार आहे. तसेच वाहनात चालक, क्लिनर आणि मदतनीस या व्यक्तिरिक्त अन्य व्यक्तीस मनाई असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

    सरकारच्या या निर्णयामुळे माल वाहतुकदार आणि उद्योगांना दिलासा मिळाला आहे. लॉकडाऊनच्या सुधारीत नियमांतर्गत परराज्यातून येणाऱ्या मालवाहतुकदार आणि क्लिनरला कोरोना चाचणी अहवाल निगेटिव्ह आल्याचे प्रमाणपत्र दाखविणे बंधनकारक केले होते. प्रवेश करण्यापूर्वी किमान अठ्ठेचाळीस तास अशी चाचणी करणे बंधनकारक होते. तसेच हा अहवाल सात दिवस ग्राह्य धरण्यात येणार होता.

    प्रत्येक फेरीसाठी अशी चाचणी करणे शक्य नाही. आपणच तपासणी नाक्यावर चाचणीची सुविधा निर्माण करावी अशी मागणी विविध मालवाहतूक संघटनांकडून करण्यात येत होती. त्यातच राज्याच्या सीमेवर कोरोना चाचणी प्रमाण पत्राची तपासणी सुरू झाल्यानंतर वाहनांच्या रांगा लागल्या. जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक करणारी वाहनेही त्यात होती.

    अधिकाऱ्यांच्या ही बाब निदर्शनास आल्यानंतर शनिवारी तातडीने सुधारीत आदेश देण्यात आला. त्यानुसार माल वाहतूक करणाऱ्या वाहन बरोबर चालक, क्लिनर आणि एक मदतनीस यांना परवानगी देण्यात आली. त्यांच्या शरीराचे तापमान तपासून राज्यात प्रवेश दिला जाईल. त्याच बरोबर त्यांनी आरोग्य सेतू अँप मोबाईलवर ठेवणे आवशयक असेल. एखाद्या व्यक्तीस कोरोनाची लक्षणे दिसून आल्यास त्यांना तातडीने जवळच्या कोविड केंद्रात भरती केले जाईल, असे महसूल आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने काढलेल्या सुधारीत आदेशात म्हटले आहे.