पीएमपीएमएल डेपोला महापालिकेचा दंडात्मक कारवाईचा इशारा

डेपोतील अस्वच्छतेमुळे, साचलेल्या पाण्यामुळे परिसरातील नागरिकांना धोका संभवतो. सार्वजनिक आरोग्याच्या हितास निर्माण होणारा संभाव्य धोका लक्षात घेता डेपोमध्ये स्वच्छता ठेवणे, तातडीने डासोत्पत्ती स्थाने नष्ट करणे आवश्यक आहे.

    पिंपरी: पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपीएमएल) भोसरी डेपोतील मोकळ्या जागेत पावसाचे पाणी साचून डास उत्पत्ती स्थाने निर्माण झाली आहेत. त्यामुळे महापालिकेने आगार व्यवस्थापकांना नोटीस दिली असून आगार डासोत्पत्ती स्थाने सात दिवसात नष्ट करुन त्याचा अहवाल सादर करावा अन्यथा दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. के. अनिल रॉय यांनी दिला आहे.

    महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रामध्ये पीएमपीएमएल भोसरी डेपोचा समावेश आहे. तथापि, सध्या पावसाळा सुरु आहे. पावसाचे पाणी साचल्याने डासोत्पत्ती स्थानांची वाढ झाली आहे. डेंग्यू, मलेरिया आणि चिकनगुणिया सदृश आजारांचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता असते. महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने भोसरीतील पीएमपीएमएल डेपोला भेट दिली. डेपोत २० ते २५ बसगाड्या बंद अवस्थेत पडून आहेत. त्या निर्लेखित करण्यात आल्या आहेत. तसेच डेपोतील मोकळ्या जागेत पावसाचे पाणी साचून डासोत्पत्ती स्थाने निर्माण झाल्याचे निर्दशनास आले.

    डेपोतील अस्वच्छतेमुळे, साचलेल्या पाण्यामुळे परिसरातील नागरिकांना धोका संभवतो. सार्वजनिक आरोग्याच्या हितास निर्माण होणारा संभाव्य धोका लक्षात घेता डेपोमध्ये स्वच्छता ठेवणे, तातडीने डासोत्पत्ती स्थाने नष्ट करणे आवश्यक आहे. डेपोत पडून असलेल्या बसगाड्यांची तातडीने विल्हेवाट लावावी. डेपोमध्ये तातडीने औषध फवारणी करावी. सात दिवसांत डासोत्पत्ती स्थाने नष्ट करुन त्याबाबतचा अहवाल महापालिकेला सादर करावा. अन्यथा दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल असा इशारा डॉ. रॉय यांनी नोटिसीद्वारे दिला आहे.