वाडेबोल्हाईमध्ये गायरान हद्दीतून खाजगी वीज वाहिनीचे काम अनधिकृत सुरु

  वाघोली : श्री क्षेत्र वाडेबोल्हाई (ता.हवेली) येथे वाडेगाव-वाडेफाटा रस्त्यालगत शासकीय गायरान जमीन क्षेत्र आहे. या शासकीय गायराण हद्द गट क्र.०८९२ मध्ये वाडेगाव येथे असलेल्या धारीवाल इंडस्ट्रीज या कंपनीने अनधिकृतपणे विजेचे विद्युत लोखंडी पोल उभे करून विद्युत पुरवठा वाहिनीचे काम करीत आहे. ही जागा शासकीय जागा असून, त्याठिकाणी कोणतेही स्वरूपाचे अनधिकृत विद्युत पुरवठा वीजवाहिनी लाईन नेल्यास किंवा गायरान शासकीय जागेत काम केल्यास उपरोक्त शासन परिपत्रकानुसार कारवाई करण्याचे आदेश आहेत.

  या अनधिकृत कामाबाबत आपण कोणत्या विभागातून परवानगी घेतली असेल, तर त्याची प्रत ग्रामपंचायत कार्यालयात जमा करावी. गायराण हद्द गट क्र.०८९२ मध्ये केलेल्या विद्युत पुरवठा लाईन पुढील २ दिवसात त्वरित काढून टाकावी व कशाच्या आधारे आपण विजेचे खांब टाकून विद्युत पुरवठा लाईनचे काम करीत आहात त्याचा लेखी खुलासा व शासकीय परवानगी ग्रामपंचायतीमध्ये सादर करावी. अन्यथा आपल्या धारीवाल इंडस्ट्रीज कंपनीवर कारवाई करण्यात येईल, अशा विषयाची लेखी नोटीस वाडेबोल्हाई ग्रामपंचायतीच्या वतीने सरपंच दिपक कुशाभाऊ गावडे, आदर्श ग्रामविकास अधिकारी अनिल बगाटे यांनी वाडेबोल्हाई हद्दीत वाडेगावमध्ये असलेल्या धारीवाल इंडस्ट्रीज व संबंधित विद्युत पुरवठा वीज वहिनी लाईन कामाचे कंत्राटदार स्वप्नील तानाजी धुमाळ यांना दिली आहे.

  धारीवाल इंडस्ट्रीज या कंपनीच्या वतीने विद्युत पुरवठा लाईन काम गेले अनेक दिवस चालू आहे. परंतु या लाईनचे काम मागील काळात वाडेगाव-वाडेफाटा रस्त्यालगत असलेल्या वन खात्याच्या जागेतून अनधिकृत बेकायदेशीरपणे सुरू होते. याबाबत अखिल भारतीय माहिती सेवा समितीचे प्रदेश उपाध्यक्ष अमोल गावडे यांनी संबंधित वनखात्याकडे हे काम बेकायदेशीरपणे चालू असलेबाबत तक्रार केली होती. त्याला अनुसरून वनखात्याने त्वरित गावडे यांच्या तक्रारीची दखल घेत वन खात्याच्या जागेतुन बऱ्याच अंतरावर लोखंडी पोल उभारून नेहलेल्या लाईनचे काम त्वरित थांबून संपूर्ण पोल काढून लाईन काढावी, अशा सूचना देताच संबंधित कंत्राटदारांनी ती वन खात्याच्या जागेतून जाणारी विद्युत पुरवठा लाईन त्वरित काढून टाकली.

  दरम्यान, पुन्हा हे विद्युत पुरवठा लाईनचे काम धारीवाल इंडस्ट्रीज या कंपनी संबंधित कंत्राटदार यांच्या मार्फत अनाधिकृत गायरान जागेतून सुरू केले असून, तसेच साधू वासवाणी यांच्या संरक्षण भीतीला लागून असलेल्या वन खात्याच्या जागेच्या सीमेवर नेहण्याचे काम चालू केले आहे. हे काम नेमके साधू वासवाणी यांच्या खाजगी जागेतून चालू आहे का? नेमके वन खात्याच्या जागून चालू याबाबत मात्र संभ्रम आहे. याची संबंधित वाडेबोल्हाई वन खात्याचे वनरक्षक रुपाली जगताप यांनी पाहणी करून हे काम थांबविले आहे व याबाबत वन खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कळविले आहे.

  या कामाबाबत आम्ही ग्रामपंचायतीला परवानगी मागितली होती. हे काम अनधिकृतपणे चालू असल्याबाबत आम्हाला वाडेबोल्हाई ग्रामपंचायतीचे नोटीस आल्यावर आम्ही हे काम त्वरित बंद केले असून, आमच्या कंपनीच्या मालकांना याबाबत कळविले आहे. पुढील निर्णय आमचे वरिष्ठ घेतील. काही ठिकाणी झालेले काम नेमके खाजगी हद्दीतून आहे की वन खात्याच्या सीमा हद्दीतून आहे, याबाबत आम्ही खुलासा करण्यासाठी कागदपत्र मागविले आहे.

  – रणजित दरेकर, व्यवस्थापक, धारिवाल इंडस्ट्रीज कंपनी.

  धारिवाल इंडस्ट्रीज कंपनीने व कंत्राटदार यांनी कोणत्याही परवानग्या न काढता वन खात्याच्या जागेतून विद्युत पोल उभारून लाईन नेहल्याने आमच्या पाठपुरवाव्यामुळे त्यावर कारवाई होऊन ती लाईन काढून टाकावी लागली. सद्यस्थितीतही या लाईनचे काम शासकीय गायरान जागेतून त्यांनी कसे सुरू केले? तर काही ठिकाणी शासकीय वन खाते (फॉरेस्ट) च्या सीमेवर जागेतून काम होत आहे. याची पूर्णतः चौकशी होऊन योग्य ती कारवाई त्वरित व्हावी. अन्यथा आम्ही पुढे वरिष्ठांकडे पत्रव्यवहार करून आमच्या समितीच्या वतीने आंदोलन करू.

  – अमोल गावडे, उपाध्यक्ष, अ.भा.माहिती सेवा समिती, महाराष्ट्र प्रदेश