पनवेल महानगरपालिका क्षेत्र व संपूर्ण पनवेल तालुका ‘रेड झोन’ म्हणून घोषित

पनवेल : पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात १०२ आणि आणि पनवेल तालुक्यात एकूण १२६ कोरोना रुग्ण झाल्याने महापालिका आयुक्तांनी पनवेल तालुका रेड झोन जाहीर करण्याचा पाठवलेला प्रस्ताव मान्य करून

 पनवेल :  पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात १०२ आणि आणि पनवेल तालुक्यात एकूण १२६  कोरोना रुग्ण झाल्याने महापालिका आयुक्तांनी पनवेल तालुका रेड झोन जाहीर करण्याचा पाठवलेला प्रस्ताव मान्य करून रायगड  जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी पनवेल महानगरपालिका क्षेत्र व संपूर्ण पनवेल तालुका ‘रेड झोन’ म्हणून घोषित केल्याचे निर्देश जारी केले आहेत. त्यामुळे रेड झोनबाबत शासनाने दिलेले सर्व निर्देश पनवेल महानगरपालिका क्षेत्र व संपूर्ण पनवेल तालुक्यासाठी लागू राहणार आहेत 

कोरोना या आपत्कालीन विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तातडीची सूचना, साथ रोग अधिनियम १८९७ च्या कलम २ अन्वये देण्यात आलेल्या अधिकारांचा उपयोग करुन आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ च्या इतर सर्व तरतुदीनुसार संपूर्ण राज्यात ३ मेपर्यंत लॉकडाऊन लागू करण्यात आला होता. मात्र आता लॉकडाऊन कालावधीतील हे मनाई आदेश यापुढेही ३ मे रोजीच्या रात्री १२.०० पासून ते १७ मे २०२० रोजीच्या रात्री १२. वाजेपर्यंत लागू करण्यात आले आहेत.  राज्य शासनाच्या २ मे रोजीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार रायगड जिल्हा हा ऑरेंज झोनमध्ये येतो. पनवेल महानगरपालिका क्षेत्र हे मुंबई महाविकास प्राधिकरणामध्ये असल्याने पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील करोना विषाणूचा वाढता प्रादूर्भाव लक्षात घेता संपूर्ण पनवेल तालुका ‘रेड झोन’ म्हणून घोषित करण्याचा  प्रस्ताव महापालिका आयुक्तांनी पाठवला होता. त्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी श्रीमती निधी चौधरी यांनी  पनवेल महानगरपालिका क्षेत्र व संपूर्ण पनवेल तालुका ‘रेड झोन’ म्हणून घोषित केले आहे. यापुढे रेड झोनबाबत शासनाने दिलेले सर्व निर्देश पनवेल महानगरपालिका क्षेत्र व संपूर्ण पनवेल तालुक्यासाठी लागू राहतील,असे जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी घोषित केले आहे.