पत्नीमध्ये असतील हे ३ गुण; तर स्वतःला समजा नशीबवान

ज्याच्या आयुष्यात अशी स्त्री पत्नी म्हणून आली आहे त्याने स्वतःला भाग्यवान समजून तिचा आदर करावा व तिच्यावर भरभरून प्रेम करावे.

  असे म्हणतात की प्रत्येक यशस्वी पुरुषामागे एका स्त्रीचा हात असतो.प्रत्येक पुरुषाला असे वाटते की आपल्या घरामध्ये लग्न करून जी स्त्री येईल ती भाग्यशाली असावी तिच्यामुळे आपले घर स्वर्ग व्हावे. तिने आपल्या कुटुंबाची काळजी घ्यावी. आपल्या जीवनात आनंदी आनंद आणावा. काही पुरुषांच्या बाबतीत हे खरे देखील होते. ती स्त्री त्यांच्या घरामध्ये आनंद घेऊन येते. भविष्यपुराणात अशा भाग्यशाली स्त्रियांची लक्षणे सांगितले आहे,ज्या स्त्रियांमध्ये हे गुण असतात.

  त्या स्त्री लग्न होऊन ज्या घरी जातात त्या घराला स्वर्ग बनवतात. त्यातील पहिले लक्षण म्हणजे धर्म मार्गावर चालणारी म्हणजे धार्मिक स्त्री-स्त्री दररोज भगवंताचे व तुळशीचे पूजन करते व देवाजवळ दिवा लावते तुळशीजवळ दिवा लावते आणि जेवण झाल्यानंतर देवाला नैवेद्य दाखवते. नंतर सर्व जण भोजन करतात त्या स्त्री मुळे घरातील नकारात्मक निघून जाते आणि घरातील वातावरण शुद्ध आणि पवित्र होते. अशा कुटुंबात राहणारे लोक सुखी व आनंदी राहतात.

  दुसरा गुण म्हणजे समाधानी वृत्ती, जी स्त्री छोट्या छोट्या गोष्टीवरून समाधान मानते जास्त हव्यास मागत नाही तिचा पती देखील तिच्यावर आनंदी असतो. काही स्त्रिया आपल्या शेजारी काही वस्तू आली तर ती आपल्या घरांमध्ये यायलाच पाहिजे, असे वर्तन करतात व त्यांच्या इच्छा पूर्ण करता करता त्यांच्या पतीचे नाकीनऊ येतात व पतीची पत्नीची हाऊस पूर्ण करण्याकरता पतीला वाईट काम देखील करतात व त्याचे वाईट परिणाम संपूर्ण कुटुंबाला भोगावे लागतात.

  म्हणूनच स्त्री जर समाधानी असेल तिच्या गरजा लिमिटेड असतील तर त्याचे कष्ट पतीला जास्त करावे लागत नाही. तिसरे लक्षण म्हणजे स्त्रीमध्ये ध्येय असावे. धाडस असावे कीशीही परिस्थिती आली तरी त्याच्याशी दोन हात करण्याची  स्त्रीमध्ये असावी. कितीही वाईट परिस्थिती असली तरीही आपल्या कुटुंबाच्या पाठी मागे भक्कमपणे उभी असली पाहिजे. तिसरे लक्षण म्हणजे राग न येणे तसे तर हा गुण पण हा स्त्रीचा स्वभाव असतो.

  अति राग करणे ,कर्कश आवाजात बोलणे अशी लक्षणे स्त्रीमध्ये असू नयेत. थोडा राग सर्व स्त्रियांना येतो आणि तो यायलाच हवा नाही तर त्या रागाचा आतल्या आत मोठा साठा होऊन कधीतरी मोठा स्फो ट होऊ शकतो व त्याचे मोठे वाईट परिणाम होऊ शकतात . जर स्त्री सारखं सारखं राग राग करत असेल चिडचिड करत असेल तर त्या घरांमधील शांतता निघून जाते. भांडणे व वादविवाद होत राहतात म्हणून नेहमी संयम आणि शांतता असावी समोरच्या व्यक्तीचे जर काही चुकत असेल तर त्याला जरूर विरोध करा पण प्रत्येक बाबतीत घरामध्ये चिडचिड करून घरामधील वातावरण बिघडवू नका.

  ज्याच्या आयुष्यात अशी स्त्री पत्नी म्हणून आली आहे त्याने स्वतःला भाग्यवान समजून तिचा आदर करावा व तिच्यावर भरभरून प्रेम करावे.